Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyZrozumieć gramatykę angielską / Understanding English Grammar (poziom B1/B2)

Zrozumieć gramatykę angielską / Understanding English Grammar (poziom B1/B2)

Dane kursu

Numer kursu: J1/0071
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Angielski
Poziom języka: B1/B2
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Autor kursu: dr Anna Murkowska
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:J1/0071/3
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Anna Murkowska
Cena:275.00 zł
Terminy: od 24-04-2017 do 19-06-2017
Lokalizacja:Ul. Nowy Świat 4
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
124-04-2017
poniedziałek
18:0020:0005
208-05-2017
poniedziałek
18:0020:0005
310-05-2017
środa
18:0020:0005
417-05-2017
środa
18:0020:0005
524-05-2017
środa
18:0020:0005
629-05-2017
poniedziałek
18:0020:0005
731-05-2017
środa
18:0020:0005
805-06-2017
poniedziałek
18:0020:0005
907-06-2017
środa
18:0020:0005
1012-06-2017
poniedziałek
18:0020:0005
1114-06-2017
środa
18:0020:0005
1219-06-2017
poniedziałek
18:0019:3005

Opis kursu

Kurs w języku angielskim na poziomie B1/B2.

Prezentacja nowego podejścia do nauczania i uczenia się gramatyki angielskiej ilustrowana zbiorami zadań gramatycznych rozwiązywanych przez Słuchaczy kursu. Kurs prowadzony w języku angielskim, dla Słuchaczy (wymagany poziom znajomości języka - B1).

 1. Nowe miejsce i rola gramatyki w nauczaniu języka obcego.
 2. Czasy angielskie. Znaczenie czasu gramatycznego oraz aspektów: perfektywnego i ciągłego w języku angielskim. Grupy czasów angielskich: czasy proste, czasy perfektywne, czasy ciągłe, czasy perfektywno-ciągłe.
 3. Czasowniki modalne: Formalna odrębność czasowników modalnych. Znaczenie czasowników modalnych.
 4. Wyrażanie mnogości w języku angielskim.
 5. Przedimki: przedimek określony i nieokreślony. Znaczenia gatunkowe i szczegółowe przedimków. Idiomatyczne użycie przedimków. Użycie przedimków ze – środkami przekazu, komunikacji, z różnymi formami rozrywki, instytucjami, środkami transportu, kierunkami, nazwami chorób, posiłkami, nazwami geograficznymi i imionami własnymi.
 6. Zdania względne. Zdania względne ograniczające i zdania względne nieograniczające (różnice w znaczeniu i różnice w budowie).
 7. Zdania warunkowe. Tradycyjna klasyfikacja zdań warunkowych. Klasyfikacja zdań warunkowych ze względu na czas odniesienia i typ warunku (open and unreal).
 8. Mowa zależna. Zmiana czasu, formy zaimków, określników, okoliczników czasu i miejsca. Relacjonowanie zdań twierdzących, pytających oraz próśb sugestii i rozkazów.
 9. Komplementacja Czasownikowa. Czasowniki + bezokolicznik z „to”; Czasowniki + forma z „-ing”; Czasowniki + bezokolicznik z „to” i forma „-ing” ze zmianą znaczenia.
 10. Strona bierna. Tworzenie form biernych. Charakterystyka kontekstów w których występują zdania bierne.

Cel ogólny

Lepsze poznanie i zrozumienie gramatyki angielskiej w teorii i praktyce.

Cele szczegółowe

 • rozwijanie świadomości gramatycznej Słuchaczy w celu pogłębiania ich wiedzy gramatycznej i rozwijania zdolności komunikacyjnych,
 • wskazywanie na integrację gramatyki i słownictwa, które wspólnie tworzą system komunikacyjny danego języka,
 • postrzeganie form i struktur gramatycznych jako całościowego systemu znaczeń, które decydują o wyborze poszczególnych form i struktur w danym kontekście językowym i sytuacyjnym,
 • analiza problemów gramatycznych, z którymi borykają się uczący.

Korzyści dla słuchacza

 • systematyzacja i uzupełnienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z uczeniem się i nauczaniem gramatyki angielskiej,
 • poznanie nowych pozycji bibliograficznych z tej dziedziny,
 • poznanie i rozwiązywanie różnych rodzajów ćwiczeń gramatycznych (grammatical tasks) umożliwiających lepsze zrozumienie roli i miejsca gramatyki w uczeniu się i nauczaniu języka,
 • pogłębienie wiedzy gramatycznej Słuchaczy kursu i w konsekwencji ich bardziej świadome wybory form i struktur gramatycznych w procesie komunikowania się w języku angielskim,
 • stymulowanie refleksji Słuchaczy kursu na temat struktury języka angielskiego jako ważny element rozwijania ich kompetencji gramatycznej.

Metody pracy

Prezentacje tematów gramatycznych przez Wykładowcę i rozwiązywanie zróżnicowanych zadań gramatycznych na zajęciach i w formie pracy domowej.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin składa sie z testu pisemnego typu 'achievement test' tzn. dotyczy tematów gramatycznych, które są tematem zajęć oraz częsci ustnej w formie krótkiej rozmowy na tematy gramatyczne.do góry ↑