Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyThe Queen's Speech – kurs wymowy standardowej odmiany języka angielskiego (poziom B2)

The Queen's Speech – kurs wymowy standardowej odmiany języka angielskiego (poziom B2)

Dane kursu

Numer kursu: J/0961
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Angielski
Poziom języka: B2
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Neofilologii
Autor kursu: mgr Aleksandra Karwacka
Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Grupy

Numer grupy:J/0961/5
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Aleksandra Karwacka
Cena:275.00 zł
Terminy: od 18-04-2017 do 20-06-2017
Lokalizacja:ul. Hoża 69
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
118-04-2017
wtorek
18:0020:2510
225-04-2017
wtorek
18:0020:2510
307-05-2017
niedziela
09:3512:0010
409-05-2017
wtorek
18:0020:2510
516-05-2017
wtorek
18:0020:2510
623-05-2017
wtorek
18:0020:2510
730-05-2017
wtorek
18:0020:2510
806-06-2017
wtorek
18:0020:2510
913-06-2017
wtorek
18:0020:2510
1020-06-2017
wtorek
18:0020:2510

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B2.

Kurs wymowy standardowej brytyjskiej odmiany języka angielskiego (ang. Received Pronunciation). W czasie kursu Słuchacze poznają system dźwięków akcentu brytyjskiego. Wskazane zostaną główne różnice, ale i podobieństwa między językiem angielskim i językiem polskim.
Zajęcia obejmować będą omówienie danego zagadnienia przez Wykładowcę oraz praktyczne ćwiczenia (słuchanie nagrań i naśladowanie, czytanie poezji i prozy, odtwarzanie dialogów itp.) mające na celu poprawę wymowy. Słuchacze otrzymywać będą  informacje odnośnie ewentualnych błędów, poczynionych postępów, a także praktyczne rady jak poprawić własną wymowę.

Słuchacze zostaną uwrażliwieni na procesy języka polskiego powodujące negatywną interferencję przy uczeniu się wymowy angielskiej.
Zajęcia obejmować będą również ćwiczenia nad łączeniem międzywyrazowym (ang. linking) oraz akcentem (wyrazowym i zdaniowym). Dużo miejsca poświęcone zostanie kluczowej kwestii redukcji samogłosek w sylabach nieakcentowanych oraz formom słabym i mocnym.

Wprowadzony zostanie zapis fonetyczny, który pozwoli Słuchaczom na swobodne korzystanie ze słowników wymowy. Przy okazji prezentacji akcentu brytyjskiego omówione zostaną też główne cechy akcentu amerykańskiego. Pomoże to w ustabilizowaniu akcentu brytyjskiego i uniknięciu częstych błędów polegających na przejmowaniu pewnych cech wymowy amerykańskiej.

Kurs obejmuje też omówienie związku między ortografią a wymową, zwrócenie uwagi na tzw. litery nieme (ang. silent letters) oraz na słowa zaliczane do wyjątków.

Cel ogólny

Rozwinięcie u Słuchaczy umiejętności poprawnej wymowy standardowego akcentu brytyjskiego (Received Pronunciation).

Cele szczegółowe

 • zapoznanie Słuchaczy z systemem angielskich spółgłosek i samogłosek,
 • wyćwiczenie nawyku łączenia międzywyrazowego (ang. linking),
 • stosowanie redukcji samogłosek w sylabach nieakcentowanych oraz poprawne używanie form słabych i mocnych,
 • ćwiczenie poprawnego akcentu wyrazowego i zdaniowego,
 • zaznajomienie Słuchaczy z cechami języka polskiego powodującymi interferencję fonologiczną oraz pomoc w eliminacji typowych błędów popełnianych przez Polaków,
 • porównanie pewnych cech akcentu brytyjskiego (RP) z akcentem amerykańskim (GenAm),
 • zapoznanie Słuchaczy z zapisem fonetycznym,
 • zwrócenie uwagi na związek między zapisem ortograficznym a wymową oraz na wyjątki.

Korzyści dla słuchacza

Po ukończeniu kursu Słuchacze:

 • znają system dźwięków standardowej odmiany języka angielskiego wraz z zapisem fonetycznym,
 • mają wiedzę pomagającą w unikaniu błędów wynikających z interferencji języka ojczystego,
 • wykazują większą płynność oraz poprawność wymowy akcentu brytyjskiego.

Metody pracy

Kurs zakładający połączenie teorii i praktyki.

Wiedza zdobyta przez Słuchaczy ma zwiększyć ich świadomość fonetyczną i uwrażliwić percepcję, co pomoże w zminimalizowaniu bądź wyeliminowaniu błędów wynikających z wpływu języka ojczystego.
Na każdych zajęciach Słuchacze otrzymywać będą od Wykładowcy informację odnośnie popełnianych błędów oraz poczynionych postępów. Kurs przewiduje pracę w domu.

Na część praktyczną zajęć składa się:

 • prezentacja nagrań obrazujących wprowadzane zagadnienie (dźwięk lub proces),
 • indywidualne wymawianie przez Słuchacza wprowadzanych dźwięków w izolacji, a także w konkretnych słowach,
 • powtarzanie nagrań indywidualnie i w grupie,
 • praca w parach (odtwarzanie dialogów),
 • czytanie fragmentów prozy i poezji,
 • odczytywanie transkrypcji.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin ma formę ustną. Słuchacz ma zaprezentować w praktyczny sposób (poprzez poprawne odczytanie słów, fraz, tekstów) zdobyte umiejętności. Część tekstów użytych na egzaminie będzie znana Słuchaczom z zajęć.
Egzamin obejmuje też poprawne odczytanie słów kluczowych z listy udostępnionej Słuchaczom przed egzaminem oraz czytanie transkrypcji (słowa, frazy, zdania).do góry ↑