Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyThe Queen's Speech 2 – kurs wymowy standardowej odmiany języka angielskiego. Część II (poziom B2)

The Queen's Speech 2 – kurs wymowy standardowej odmiany języka angielskiego. Część II (poziom B2)

Dane kursu

Numer kursu: J/2719
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Angielski
Poziom języka: B2
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Neofilologii
Autor kursu: mgr Aleksandra Karwacka
Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Grupy

Numer grupy:J/2719/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Aleksandra Karwacka
Cena:275.00 zł
Terminy: od 19-04-2017 do 21-06-2017
Lokalizacja:ul. Hoża 69
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
119-04-2017
środa
18:0020:2510
226-04-2017
środa
18:0020:2510
305-05-2017
piątek
18:0020:2510
410-05-2017
środa
18:0020:2510
517-05-2017
środa
18:0020:2510
624-05-2017
środa
18:0020:2510
731-05-2017
środa
18:0020:2510
807-06-2017
środa
18:0020:2510
914-06-2017
środa
18:0020:2510
1021-06-2017
środa
18:0020:2510

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B2.

Kontynuacja kursu wymowy standardowej brytyjskiej odmiany języka angielskiego (ang. Received Pronunciation) skierowana do Słuchaczy, którzy uczestniczyli w pierwszej części kursu „The Queen’s Speech." W czasie kursu Słuchacze doskonalić będą umiejętności zdobyte w pierwszej części kursu, a także poszerzą wiedzę na temat fonetyki języka angielskiego.

Słuchacze będą mieć okazję utrwalić wiedzę o systemie angielskich dźwięków oraz doskonalić ich wymowę dzięki dodatkowym ćwiczeniom. Główny nacisk położony zostanie na samogłoski. Kontynuowana będzie praca nad zwiększeniem płynności wymowy poprzez stosowanie łączenia międzywyrazowego, redukcji samogłosek oraz form słabych.

Omówione zostaną procesy zachodzące w mowie szybkiej, tj. upodobnienia, redukcje i palatalizacje. Wprowadzone zostaną dodatkowe zagadnienia dotyczące akcentu wyrazowego i zdaniowego. Słuchacze zostaną zaznajomieni z nieomawianymi wcześniej cechami języka polskiego powodującymi interferencję fonologiczną. Standardowy akcent brytyjski (RP) porównany zostanie z innymi odmianami języka angielskiego. Słuchacze doskonalić będą umiejętność odczytywania transkrypcji fonetycznej, a także rozwiną umiejętność tworzenia własnego zapisu fonetycznego. Program kursu obejmuje też omówienie słów, które często wymawiane są błędnie.

Cel ogólny

Doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy standardowego akcentu brytyjskiego (ang. Received Pronunciation).

Cele szczegółowe

 • przypomnienie systemu angielskich dźwięków oraz doskonalenie ich wymowy poprzez dodatkowe ćwiczenia (z naciskiem na samogłoski),
 • omówienie i wyćwiczenie procesów zachodzących w mowie szybkiej (upodobnienia, redukcje, palatalizacje),
 • zwiększenie płynności wymowy poprzez dalszą pracę nad łączeniem międzywyrazowym, stosowaniem redukcji samogłosek oraz używaniem form słabych i mocnych,
 • wprowadzenie dodatkowych zagadnień dotyczących akcentu wyrazowego i zdaniowego,
 • zaznajomienie Słuchaczy z nieomawianymi wcześniej cechami języka polskiego powodującymi interferencję fonologiczną oraz pomoc w eliminacji typowych błędów popełnianych przez Polaków,
 • porównanie akcentu brytyjskiego (RP) z innymi odmianami języka angielskiego,
 • doskonalenie umiejętności odczytywania transkrypcji fonetycznej, a także rozwinięcie umiejętności tworzenia własnego zapisu fonetycznego,
 • zwrócenie uwagi na słowa problematyczne.

Korzyści dla słuchacza

Po ukończeniu kursu Słuchacze:

 • znają system dźwięków standardowej odmiany języka angielskiego (Received Pronunciation),
 • mają wiedzę pomagającą w unikaniu błędów wynikających z interferencji języka polskiego,
 • wykazują większą płynność oraz poprawność wymowy akcentu brytyjskiego,
 • potrafią odczytywać transkrypcję fonetyczną,
 • posiadają wiedzę na temat innych odmian języka angielskiego.

Metody pracy

Kurs zakładający połączenie teorii i praktyki.

Wiedza zdobyta przez Słuchaczy ma zwiększyć ich świadomość fonetyczną i uwrażliwić percepcję, co pomoże w zminimalizowaniu bądź wyeliminowaniu błędów wynikających z wpływu języka ojczystego. Słuchacze otrzymywać będą od Prowadzącego informację odnośnie popełnianych błędów oraz poczynionych postępów. Kurs przewiduje pracę w domu.

Na część praktyczną zajęć składać się ma:

 • prezentacja nagrań obrazujących wprowadzane zagadnienie (dźwięk lub proces),
 • indywidualne wymawianie przez Słuchacza wprowadzanych dźwięków w izolacji, a także w konkretnych słowach,
 • powtarzanie nagrań indywidualnie i w grupie,
 • praca w parach (odtwarzanie dialogów),
 • czytanie fragmentów prozy i poezji,
 • odczytywanie transkrypcji, tworzenie własnych trankrypcji.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Część pisemna: Test obejmujący pytania dotyczące omawianych na zajęciach zagadnień oraz zadania na transkrypcję słów i fraz.

Część ustna: Słuchacz ma zaprezentować w praktyczny sposób (poprzez poprawne odczytanie słów, fraz, tekstów) zdobyte umiejętności. Egzamin obejmuje też poprawne odczytanie słów kluczowych z listy udostępnionej Słuchaczom na zajęciach oraz czytanie transkrypcji (słowa, frazy, zdania).do góry ↑