Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodySous le ciel de Paris – Pod niebem Paryża. Kurs języka francuskiego dla osób, które uczyły się trochę francuskiego tzw. fałszywych początkujących (poziom A1)

Sous le ciel de Paris – Pod niebem Paryża. Kurs języka francuskiego dla osób, które uczyły się trochę francuskiego tzw. fałszywych początkujących (poziom A1)

Dane kursu

Numer kursu: J/0840
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Francuski
Poziom języka: A1
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Szkoła Języków Obcych
Autor kursu: mgr Alicja Wójcik-Wawrzyniak
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:J/0840/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Alicja Wójcik-Wawrzyniak
Cena:275.00 zł
Terminy: od 12-04-2017 do 21-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
112-04-2017
środa
16:4519:1010
219-04-2017
środa
16:4519:1010
326-04-2017
środa
16:4519:1010
410-05-2017
środa
16:4519:1010
517-05-2017
środa
16:4519:1010
624-05-2017
środa
16:4519:1010
731-05-2017
środa
16:4519:1010
807-06-2017
środa
16:4519:1010
914-06-2017
środa
16:4519:1010
1021-06-2017
środa
16:4519:1010

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku francuskim i polskim na poziomie A1.

Kurs skierowany jest do osób, które uczyły się już języka francuskiego (co najmniej 60 godzin) i chcą kontynuować naukę, lub wracają do niej po przerwie.

W ramach kursu zostaną omówione następujące tematy:

1. Pardon, pour aller au Louvre, s’il vous plaît? – jak nie zgubić się w wielkim mieście. Pytanie o drogę, wskazanie kierunku, środka komunikacji. Powtórzenie godzin i daty. Rodzajniki ściągnięte au, à la, à’l, aux, du, de la, de l’, des. Tryb rozkazujący –impératif. Czasowniki prendre i partir. Adverbe y. Scenka: metrem na lotnisko.

2. Shopping à Paris. – Szaleństwo zakupów. Co, gdzie, jak i za ile?
Słownictwo dotyczące sklepów, artykułów , ceny, ilości. Zadawanie pytań: comment, combien quel. Zaimki przymiotne wskazujące: ce, cet, cette ces. Scenka – dans une boutique de vêtements.

3. Ah, les cuisses de grenouille! Czy Francuzi nadal jedzą żabie udka? Wokół stołu i kuchni francuskiej.
Słownictwo dotyczące produktów żywnościowych, jedzenia, zakupów, dania kuchni francuskiej, zwyczaje przy stole. Rodzajnik cząstkowy: du, de la, de l’, des. Użycie de, lub d’ po ograniczeniu i przeczeniu. Ćwiczenia ze słuchu, scenki: à la boulangerie – pâtisserie, au restaurant, dans un bistrot.

4. Métro, boulot, dodo. Codzienne życie Francuzów.
Słownictwo dotyczące czynności dnia codziennego i spędzania wolnego czasu. Czasowniki zwrotne: se lever, se laver, se coucher itd. Czasowniki faire du, de la…+ nom de sport I jouer de, à. Ćwiczenia ze słuchu gramatyczno – leksykalne.

5. Chez moi – jak mieszkają Francuzi?
Słownictwo dotyczące mieszkania, domu i jego wyposażenia. Passé composé z avoir i être. Ćwiczenia gramatyczne.

6. On fait la fête, bon anniversaire! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Jak uniknąć gaf w życiu towarzyskim, zasady savoir vivre.
Kupowanie prezentów i składanie życzeń. Zaimki osobowe dopełnienia bliższego i dalszego. Ćwiczenia ze słuchu gramatyczno – leksykalne.

Po każdym temacie test - faire le point, podsumowujący przerobiony materiał, przeprowadzony wspólnie na zajęciach.

Cel ogólny

  1. Doskonalenie praktycznej znajomości języka w typowych sytuacjach życia codziennego, nacisk położony na komunikację, mówienie i rozumienie, ale również na pisanie prostych tekstów.
  2. Przybliżenie wybranych elementów z cywilizacji i kultury Francji.

Cele szczegółowe

  1. Doskonalenie praktycznych podstaw języka francuskiego w zakresie leksyki i gramatyki dotyczącej komunikacji codziennej (sklepy, ulica, metro, restauracja itp.).
  2. Rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, słuchania i pisania.
  3. Poznanie cywilizacji i kultury Francji w zakresie omawianych tematów.

Korzyści dla słuchacza

Ukończony kurs pozwoli Słuchaczowi nabyć podstawowe umiejętności językowe i komunikacyjne w prostych sytuacjach życia codziennego takich jak: pytanie o drogę, robienie zakupów, zamawianie posiłków w restauracji, opisywanie czynności dnia codziennego, znalezienie mieszkania i wyrażania swoich opinii. Potrafi wyrazić i opisać wymienione czynności również w czasie przeszłym. Pozna wybrane elementy cywilizacji i kultury francuskiej.

Metody pracy

Metoda eklektyczna (indywidualna, praca w parach lub grupach). Wymiana zdań i poglądów. Ćwiczenia systematyzujące gramatykę, podporządkowane celom komunikacyjnym. Ćwiczenia na rozumienie treści ze słuchu z wychwyceniem ważnych informacji. Prace domowe sprawdzane na zajęciach. Testy- faire le point po ukończeniu każdego z tematów.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmuje materiał omawiany i utrwalony w czasie zajęć. Część ustna to 10 minutowa rozmowa z Wykładowcą na tematy, które były realizowane w ramach kursu.do góry ↑