Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodySay it right! Kurs konwersacyjny z wykorzystaniem edukacyjnych materiałów wideo TED-Ed (poziom B2)

Say it right! Kurs konwersacyjny z wykorzystaniem edukacyjnych materiałów wideo TED-Ed (poziom B2)

Dane kursu

Numer kursu: J/2902
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Angielski
Poziom języka: B2
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Instytut Anglistyki
Autor kursu: mgr Joanna Mąkowska
Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Grupy

Numer grupy:J/2902/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Joanna Mąkowska
Cena:275.00 zł
Terminy: od 20-04-2017 do 13-07-2017
Lokalizacja:Kampus Ochota
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
120-04-2017
czwartek
16:4519:00brak
227-04-2017
czwartek
16:4519:00brak
311-05-2017
czwartek
16:4519:00brak
418-05-2017
czwartek
16:4519:00brak
525-05-2017
czwartek
16:4519:00brak
601-06-2017
czwartek
16:4519:00brak
708-06-2017
czwartek
16:4519:00brak
822-06-2017
czwartek
16:4519:00brak
906-07-2017
czwartek
16:4519:00brak
1013-07-2017
czwartek
16:4519:00brak

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B2.

Na każdych zajęciach Słuchacze zapoznają się z materiałami multimedialnymi, które w przystępny sposób wprowadzają zagadnienia z takich obszarów tematycznych jak media społecznościowe, podróże, czy polityka. Następnie Słuchacze otrzymują zestaw ćwiczeń, które pozwalają utrwalić nowopoznane słownictwo oraz zastosować je w odpowiednim kontekście. Materiały dydaktyczne są zróżnicowane oraz dobrane w taki sposób, aby zachęcały Słuchaczy do formułowania opinii oraz aktywnego uczestnictwa w dyskusji na dany temat.

 1. Why learn languages? Jakie korzyści płyną z nauki języków obcych? Jak uczyć się efektywniej? Dyskusja w oparciu o świąteczną reklamę Allegro.
 2. How to travel wisely and spend less? Jak podróżujemy w XXI wieku? Czy można zwiedzać świat niewielkim kosztem? Couchsurfing czy airbnb? Dyskusja w oparciu o materiały audiowizualne National Geographic.
 3. Are you a foodie? Czym jest freeganism i slow food? Skąd moda na gotowanie? Dyskusja w oparciu o materiały audiowizualne BBC Food.
 4. How has social media changed our lives? W jaki sposób media społecznościowe wpływają na nasze życie? Dyskusja wokół materiałów wideo TED-Ed.
 5. Why get into politics? Dlaczego młodzi ludzie nie chcą angażować się w politykę? Dyskusja wokół materiałów edukacyjnych BBC.
 6. Can reading bring us joy? Co „zyskujemy” czytając? Dyskusja w oparciu o nominowaną do Oskara animację The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore Williama Joyce’a i Brandona Oldenburga (źródło: FilmEnglish by Kieran Donaghy).
 7. How to choose your news? Skąd czerpać wiadomości o najważniejszych wydarzeniach na świecie? Dyskusja wokół materiałów wideo TED-Ed.
 8. Climate change – why should we care? Co wiemy o kryzysie klimatycznym? Dyskusja wokół materiałów audiowizualnych z portalu climate.org.
 9. Do you live a creative life? Co to znaczy być kreatywnym? Dyskusja w oparciu o prezentację autorki popularnego bloga Brain Pickings, Marii Popovej.
 10. Does money talk? Jak mądrze zarządzać finansami? Czy jesteśmy niewolnikami konsumpcyjnego stylu życia? Dyskusja w oparciu o prezentację TED talk Grahama Hilla. 

 

Cel ogólny

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności swobodnego oraz poprawnego porozumiewania się w języku angielskim, wzbogacenie oraz utrwalenie słownictwa poprzez jego czynne zastosowanie w odpowiednim kontekście, a także ćwiczenie rozumienia ze słuchu przy wykorzystaniu inspirujących materiałów multimedialnych. 

Cele szczegółowe

 • poszerzenie wiedzy ogólnej na tematy społeczne przy wykorzystaniu różnorodnych multimediów, w tym edukacyjnych materiałów wideo TED-Ed, materiałów audiowizualnych National Geographic oraz prezentacji popularnonaukowych,
 • rozszerzanie zasobu słownictwa z takich obszarów tematycznych jak nowe media, podróże, czy sztuka,
 • utrwalanie nowopoznanego słownictwa poprzez jego czynne użycie w kontekście,
 • rozwijanie umiejętności swobodnego oraz poprawnego porozumiewania się w języku angielskim,
 • ćwiczenie poprawnej wymowy,
 • rozwijanie umiejętności dyskutowania, argumentowania oraz poprawnego zastosowania języka funkcyjnego (między innymi zwrotów przydatnych do wyrażania i uzasadniania opinii), rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu. 

Korzyści dla słuchacza

Wiedza i umiejętności kulturowe:

 • Słuchacze poszerzają wiedzę ogólną o współczesnych zjawiskach społeczno-kulturowych.

Umiejętności językowe:

 • Słuchacze poznają słownictwo z określonych obszarów tematycznych,
 • rozumieją wypowiedzi rodzimych użytkowników języka angielskiego oraz ćwiczą poprawną wymowę,
 • potrafią formułować opinie oraz dyskutować z innymi uczestnikami kursu. 

 

Metody pracy

 • metoda komunikacyjna – nacisk na rozwijanie zdolności swobodnego i poprawnego porozumiewania się w języku angielskim,
 • praktyczne wykorzystanie materiałów wideo oraz innych materiałów audiowizualnych,
 • ćwiczenia leksykalne pomagające zastosować nowe słownictwo we właściwym kontekście,
 • dyskusje w parach, grupach oraz na forum,
 • gry językowe.

 

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin końcowy złożony jest z części pisemnej oraz ustnej. Podczas części pisemnej (20 min.) Suchacze rozwiązują ćwiczenia sprawdzające znajomość słownictwa z określonych obszarów tematycznych. Z kolei podczas części ustnej (10 min.) sprawdzane będą umiejętności komunikacyjne Słuchaczy. 

 do góry ↑