Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyPierwsze kroki z rosyjskim (poziom A1)

Pierwsze kroki z rosyjskim (poziom A1)

Dane kursu

Numer kursu: J/0881
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Rosyjski
Poziom języka: A1
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Biuro Promocji UW
Autor kursu: mgr Edward Siech
Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Grupy

Numer grupy:J/0881/3
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Edward Siech
Cena:275.00 zł
Terminy: od 10-07-2017 do 31-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
110-07-2017
poniedziałek
18:0019:45brak
211-07-2017
wtorek
18:0019:45brak
312-07-2017
środa
18:0019:45brak
413-07-2017
czwartek
18:0019:45brak
517-07-2017
poniedziałek
18:0019:45brak
618-07-2017
wtorek
18:0019:45brak
719-07-2017
środa
18:0019:45brak
820-07-2017
czwartek
18:0019:45brak
924-07-2017
poniedziałek
18:0019:45brak
1025-07-2017
wtorek
18:0019:45brak
1126-07-2017
środa
18:0019:45brak
1227-07-2017
czwartek
18:0019:45brak
1331-07-2017
poniedziałek
18:0019:30brak

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku polskim i w języku rosyjskim na poziomie A1.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które nigdy wcześniej nie uczyły się języka rosyjskiego i będzie podzielony na dwa rodzaje zajęć: gramatyczne i konwersacyjno-leksykalne.

Zagadnienia gramatyczne:

 1. Fonetyka – zapoznanie się z zasadami wymowy w języku rosyjskim, ze szczególnym uwzględnieniem ruchomego akcentu.
 2. Modele intonacyjne – poznanie modeli intonacyjnych ИК-1, ИК-2, ИК-3.
 3. Rzeczownik - określanie rodzaju rzeczownika, dopasowywanie odpowiedniej formy przymiotnika; tworzenie liczby mnogiej w Mianowniku.
 4. Czasownik – odmiana czasownika w czasie teraźniejszym; koniunkcja typu I i II, czas teraźniejszy czasowników z –ва-; czasowniki: жить, играть (во что? на чем?), искать, хотеть, любить.
 5. Liczebnik – wykorzystanie liczebników głównych od 1 do 100.

Tematy konwersacyjno- leksykalne:

 1. Алфавит мы уже знаем? – ćwiczenia z pisania, z elementami kaligrafii oraz ćwiczenie umiejętności czytania.
 2. Привет, пока, до встречи! - poznanie podstawowych zwrotów grzecznościowych związanych z powitaniem i żegnaniem się.
 3. Это моя жена - Ира! – poznanie słownictwa z zakresu rodziny, zawieranie znajomości.
 4. Успеем? – określanie czasu: pory dnia, godziny, daty.
 5. Кто ты? -  opis zewnętrznych cech człowieka, zawody, cechy charaktystyczne.

Na zajęciach wykorzystywane będą piosenki, filmy animowane oraz wiersze i krótkie teksty, pochodzące z życia codziennego.

Cel ogólny

Nabycie przez Słuchaczy kompetencji językowych z języka rosyjskiego na poziomie A1.

Cele szczegółowe

 • przyswojenie przez Słuchaczy słownictwa z zakresu własnej osoby i powitań,
 • opanowanie i używanie zasad gramatyki rosyjskiej na poziomie podstawowym niższym,
 • posługiwanie się przez Słuchaczy podstawowym językiem rosyjskim.

Korzyści dla słuchacza

Wiedza:

 • Słuchacz zna najważniejsze pojęcia z zakresu komunikacji na poziomie podstawowym niższym,
 • Słuchacz zna zasady intonacji w języku rosyjskim.

Umiejętności:

 • Słuchacz czyta proste testy, nazwy, informacje,
 • Słuchacz pisze krótkie informacje, dotyczące zagadnień zrealizowanych w trakcie kursu,
 • Słuchacz mówi z użyciem prostych konstrukcji, zdawkowo odpowiadając na pytania,
 • Słuchacz rozumie dialogi dotyczące jego samego lub jego rodziny,
 • Słuchacz rozumie wypowiedzi przekazywane w wolnym tempie.

Metody pracy

Mieszane metody nauczania metoda gramatyczno-tłumaczeniowa (alfabet), po trzecim spotkaniu metoda komunikacyjna. Po każdych zajęciach Słuchacze otrzymują pracę domową. Dodatkowo na zajęciach są ćwiczenia wykorzystujące pogadankę oraz burzę mózgów. Spory nacisk na poprawną wymowę. Na zajęciach wykorzystywane będą teksty piosenek, nagrania bajek i audycje radiowe oraz telewizyjne.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Każde zajęcia rozpoczynać będzie gra edukacyjna, sprawdzająca przyswojenie leksyki. Na początkowym etapie Słuchacze będą pisać dyktanda, sprawdzające umiejętność pisania w języku rosyjskim W trakcie zajęć Słuchacze będą wypełniać ćwiczenia w formie pisemnej lub ustnej (np. konwersacje w parach), weryfikujące zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.do góry ↑