Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyNiemiecki – gruntowne porządki! Uczyłeś się, ale niewiele pamiętasz? Ten kurs jest dla Ciebie! (poziom A1/A2)

Niemiecki – gruntowne porządki! Uczyłeś się, ale niewiele pamiętasz? Ten kurs jest dla Ciebie! (poziom A1/A2)

Dane kursu

Numer kursu: J/2872
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Niemiecki
Poziom języka: A1/A2
Liczba godzin: 40
Jednostki
odpowiedzialne:
Szkoła Języków Obcych
Autor kursu: mgr Katarzyna Zegadło
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:J/2872/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Katarzyna Zegadło
Cena:367.00 zł
Terminy: od 20-04-2017 do 06-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
120-04-2017
czwartek
16:4518:30brak
227-04-2017
czwartek
16:4518:30brak
304-05-2017
czwartek
16:4518:35brak
411-05-2017
czwartek
16:4520:0010
518-05-2017
czwartek
16:4520:0010
625-05-2017
czwartek
16:4520:0010
701-06-2017
czwartek
16:4520:0010
808-06-2017
czwartek
16:4520:0010
922-06-2017
czwartek
16:4520:0010
1029-06-2017
czwartek
16:4520:0010
1106-07-2017
czwartek
16:4520:0010

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku polskim i niemieckim na poziomie A1/A2.

Uczyłeś się niemieckiego, ale niewiele pamiętasz? Plączą Ci się w głowie jakieś słówka, jednak trudno Ci sklecić konkretną wypowiedź? Blokujesz się, brakuje Ci słownictwa i nie wiesz jakiej użyć formy czy konstrukcji gramatycznej? Ten kurs jest właśnie dla Ciebie! 

Tu wszystko sobie przypomnisz i uporządkujesz oraz nauczysz się wielu nowych rzeczy.

Zdobytą wiedzę oraz umiejętności zweryfikujesz i utrwalisz poprzez systematyczne wykonywanie interaktywnych, komunikacyjno-sytuacyjnych ćwiczeń i zadań.

Spotkania prowadzone są w języku niemieckim oraz polskim. Urozmaicane są niemieckojęzycznymi piosenkami, cytatami, humorem, krótkimi aktualnymi informacjami z prasy i internetu, które jednocześnie stanowią ilustrację danego tematu gramatycznego czy leksykalnego.

Używany język jest autentyczny, nie podręcznikowy, obejmuje zwroty i wyrażenia potoczne używane w życiu codziennym.    

Na tematykę zajęć składają się m.in. takie zagadnienia gramatyczne, jak: odmiana i użycie poszczególnych grup czasowników, odmiana przez przypadki rodzajników i prawidłowe posługiwanie się nimi, rodzaje przyimków i ich użycie, szyk i konstrukcja poszczególnych rodzajów zdań, tworzenie i użycie czasów.

Tematy leksykalne to m.in. przedstawianie się, zawieranie znajomości, umawianie się na spotkanie, savoir-vivre na co dzień, tematy tabu - czyli czego nie należy poruszać, poprawność polityczna w wydaniu niemieckim, jak wybrnąć z trudnej (językowo i nie tylko) sytuacji, w jaki sposób nawiązać i prowadzić rozmowę ze znaną i nieznaną osobą oraz o czym najlepiej rozmawiać, jak nie zginąć w nieznanym miejscu i na jaką wybrać się imprezę, jak załatwić bezpośrednio czy przez telefon krótką sprawę, jak zredagować niedługi e-mail, czy złożyć życzenia okolicznościowe.

Miła atmosfera oraz różnorodne formy pracy na zajęciach prowadzą do przełamania ewentualnych barier związanych z mówieniem.

Cel ogólny

Przypomnienie, usystematyzowanie oraz poszerzenie zdobytej w przeszłości wiedzy zarówno gramatycznej jak i leksykalnej.

Zdobycie kompetencji werbalnych i niewerbalnych umożliwiających komunikację i interakcję w sytuacjach życia codziennego. 

Pogłębienie wiedzy kulturowo-obyczajowej krajów niemieckiego obszaru językowego.

 

Cele szczegółowe

 • gruntowne powtórzenie podstawowych zagadnień gramatycznych oraz podstawowego słownictwa,
 • wyrównanie deficytów językowych jak również poszerzenie zdobytej w przeszłości wiedzy z zakresu języka i kultury,
 • równomierne rozwinięcie poszczególnych sprawności językowych, z położeniem szczególnego nacisku na mówienie,
 • zapoznawanie się z rzeczywistością krajów DACHL m. in. poprzez autentyczne materiały, wybrane przez lektora z prasy, telewizji, internetu,
 • pogłębienie (rozbudzenie) zainteresowania krajami niemieckiego obszaru językowego, ich kulturą i mieszkańcami,
 • zachęcenie do pracy samodzielnej z wykorzystaniem internetu, prasy, telewizji.

 

Korzyści dla słuchacza

Po ukończeniu kursu Słuchacz:

 • potrafi werbalnie i niewerbalnie poradzić sobie oraz odpowiednio zareagować w wybranych sytuacjach życia codziennego,
 • ma wiedzę związaną z wybranymi elementami kulturowymi krajów niemieckiego obszaru językowego,
 • potrafi bezpośrednio czy telefonicznie załatwić krótką sprawę, zredagować e-mail, złożyć okolicznościowe życzenia,
 • potrafi poprawnie posługiwać się wybranymi strukturami i formami gramatycznymi,
 • zna wybrane (również potoczne) zwroty i wyrażenia używane w życiu codziennym.

 

Metody pracy

Praca indywidualna, praca w parach lub grupach (podejście zadaniowe). Samodzielna praca w domu.

Oglądanie przygotowanych przez Wykładowcę prezentacji, (fragmentów) nagrań wideo, słuchanie piosenek, czytanie krótkich informacji z prasy czy internetu.

 

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Przygotowany przez prowadzącego test końcowy składający się z  następujących elementów:

Część pisemna - rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, użycie języka (luki otwarte i luki zamknięte), krótka (50-80 słów) wypowiedź pisemna na podany temat nawiązujący do problematyki zajęć.

Część ustna - rozmowa z lektorem na tematy związane z programem zajęć.do góry ↑