Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyNews of the World – Świat i Społeczeństwo XXI wieku w aktualnych artykułach i reportażach (poziom B2/C1)

News of the World – Świat i Społeczeństwo XXI wieku w aktualnych artykułach i reportażach (poziom B2/C1)

Dane kursu

Numer kursu: J/2758
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Angielski
Poziom języka: B2/C1
Liczba godzin: 33
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Neofilologii
Autor kursu: mgr Marcin Sroczyński
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:J/2758/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Marcin Sroczyński
Cena:303.00 zł
Terminy: od 12-04-2017 do 05-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
112-04-2017
środa
16:4519:0010
219-04-2017
środa
16:4519:0010
326-04-2017
środa
16:4519:0010
410-05-2017
środa
16:4519:0010
517-05-2017
środa
16:4519:0010
624-05-2017
środa
16:4519:0010
731-05-2017
środa
16:4518:30brak
807-06-2017
środa
16:4519:0010
914-06-2017
środa
16:4519:0010
1021-06-2017
środa
16:4519:0010
1128-06-2017
środa
16:4519:0010
1205-07-2017
środa
16:4519:0510

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B2/C1.

Każde ze spotkań poświęcone będzie innemu zagadnieniu z obszaru współczesnej sytuacji społecznej, politycznej, gospodarczej bądź kulturowej. Lista tematów:

 1. Newsweek in and out – przyszłość prasy drukowanej.
 2. Shopping Centres and shopping online – zmieniające się nawyki zakupowe.
 3. Best year yet – coaching i “techniki życia”.
 4. Turks in Germany – imigranci 50 lat później.
 5. ISIS and the war in Syria – zrozumieć konflikt.
 6. Generation Z – nastolatki XXI wieku.
 7. Monica Lewinsky, Cameron Russell – publiczny wizerunek w erze internetu.
 8. The toxic beauty industry – niewygodna prawda o kosmetykach.
 9. Austerity and privilege – rzeczywistość późnego kapitalizmu.
 10. President Donald Trump – co zaskoczyło Amerykanów.
 11. Apartheid Not Dead – współczesna RPA i duchy przeszłości.
 12. Best Countries – ranking “najszczęśliwszych krajów” Newsweeka.

Słuchacze zapoznają się z materiałami video oraz prasowymi dotyczącymi zagadnień omawianych na zajęciach. Materiały prezentują wybrane problemy z różnych perspektyw, zawierają analizy, retrospektywne omówienia, opinie, prognozy, a także komentarze humorystyczne.

Sprawdzane jest zrozumienie tekstów, opracowane nowe słownictwo niezbędne do komfortowej dyskusji na omawiane tematy, zwracana uwaga na ciekawe zabiegi stylistyczne i gramatyczne występujące w tekstach.

Słuchacze konfrontują swoją wiedzę z zadanymi treściami, przedstawiają własny punkt widzenia, parafrazują i komentują poznane teksty.

Cel ogólny

Słuchacze posiadają niezbędną wiedzę i umiejętność swobodnej dyskusji w języku angielskim na tematy dotyczące aktualności społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.

Cele szczegółowe

Cele poznawcze:

 • uzyskanie przez Słuchaczy wiedzy dotyczącej aktualnych wydarzeń społecznych, politycznych, gospodarczych, kulturowych oraz tendencji związanych ze stylami życia, zainteresowaniami i problemami charakterystycznymi dla XXI wieku,
 • poznanie różnych perspektyw patrzenia na bieżące tematy pojawiające się w mediach tradycyjnych i internetowych.

Cele językowe:

 • doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu różnych użytkowników języka angielskiego oraz różnych typów wypowiedzi (reportaże, wykłady, programy dokumentalne),
 • poszerzanie słownictwa dotyczącego dziedzin objętych kursem oraz poznawanie nowych struktur gramatycznych poprzez pracę na tekstach autentycznych pochodzących z mediów anglojęzycznych,
 • ćwiczenie mówienia w języku angielskim, poprzez uczestniczenie w dyskusji i pracę w grupach,
 • dla chętnych – doskonalenie umiejętności pisania w języku angielskich poprzez tworzenie krótkich tekstów przedstawiających wybrany problem oraz własną opinię.

Korzyści dla słuchacza

 • Słuchacze mają wiedzę na temat aktualnych wydarzeń społecznych, politycznych, gospodarczych, kulturowych oraz tendencji związanych ze stylami życia, zainteresowaniami i problemami charakterystycznymi dla XXI wieku,
 • znają słownictwo z zakresu dziedzin objętych kursem, rozumieją teksty i nagrania publicystyczne ich dotyczące,
 • analizują zróżnicowane wypowiedzi i sposoby argumentacji, konfrontują informacje pochodzące z różnych źródeł, potrafią uczestniczyć w dyskusji na wyżej wymienione tematy i przedstawiać własny punkt widzenia.

Metody pracy

 • ćwiczenia z ogólnego zrozumienia słyszanego tekstu, komentarzy do wizualnego aspektu nagrań oraz szczegółowa analiza językowa wybranych fragmentów (CLT),
 • praca w grupach, burza mózgów - konfrontacja wiedzy i opinii Słuchaczy na zadane tematy,
 • streszczanie, parafrazowanie oraz przedstawianie własnej opinii,
 • dyskusja,
 • fragmenty autentycznych wypowiedzi będą stanowić przyczynek do objaśniania ciekawszych kwestii gramatycznych i słownikowych, zawsze z naciskiem na praktyczne zastosowanie (pogadanka).

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin składający się z dwóch części: 

 • krótki test pisemny słownictwa poznanego na zajęciach (10-15 pytań) oraz 1-2 minutowe nagranie video o tematyce i zakresie językowym zbliżonym do zawartości kursu,
 • dyskusja sprawdzająca zrozumienie oraz umiejętność wyrażenia komentarza/opinii tak, jak to było czynione na zajęciach.


do góry ↑