Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyKrok do przodu z rosyjskim (poziom B1/B2)

Krok do przodu z rosyjskim (poziom B1/B2)

Dane kursu

Numer kursu: J/3018
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Rosyjski
Poziom języka: B1/B2
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Biuro Promocji UW
Autor kursu: mgr Edward Siech
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:J/3018/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Edward Siech
Cena:275.00 zł
Terminy: od 27-04-2017 do 20-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
127-04-2017
czwartek
18:0020:15brak
218-05-2017
czwartek
18:0020:15brak
325-05-2017
czwartek
18:0020:15brak
401-06-2017
czwartek
18:0020:15brak
508-06-2017
czwartek
18:0020:15brak
622-06-2017
czwartek
18:0020:15brak
729-06-2017
czwartek
18:0020:15brak
806-07-2017
czwartek
18:0020:15brak
913-07-2017
czwartek
18:0020:15brak
1020-07-2017
czwartek
18:0020:15brak

Opis kursu

Kurs prowadzony głównie w języku rosyjskim na poziomie B1/B2 oraz pomocniczo w języku polskim.

Zajęcia są przeznaczone dla osób, które płynnie czytają oraz rozumieją teksty pisane i mówione. Kurs może być także traktowany jako kontynuacja kursu „Krok naprzód z rosyjskim”.

 1. „Jestem z Polski” – blok tematyczny poświęcony przedstawianiu swojej ojczyzny oraz rodzinnego miasta. Słuchacz zapozna się ze słownictwem związanym z najważniejszymi zabytkami oraz miastami, miejscowymi przysmakami. Różnice pomiędzy Polską a Rosją (system edukacji, mentalność etc.).  
 2. „Mamy problem” – załatwianie różnorodnych spraw w Rosji m. in. w oficjalno-biznesowej sferze np. w administracji, w banku, na policji (np. sprawy meldunkowe), w socjalno-bytowej (np. w restauracji, w transporcie). Słuchacz będzie mógł wyrazić zdenerwowanie, obawę, zaniepokojenie.
 3. „Poznaję świat!” – podróżowanie po Europie oraz krajach rosyjskojęzycznych. Miejsce języków w kulturze oraz rola języka rosyjskiego na świecie. Słownictwo związane z zabytkami, komunikacją.
 4. „Przepis na idealny dzień” – temat związany z planowaniem dnia, zainteresowaniami, spędzaniem wolnego czasu. 
 5. „Domek na wsi” – blok tematyczny związany z analizą zalet oraz wad mieszkania na wsi bądź w mieście. Słuchacz będzie mógł wyrazić swoją opinię na temat aktualnych problemów np. ekoligicznych (smog) etc.
 6. „Czas na zmiany” – urządzenie mieszkania, różnice w umeblowaniu rosyjskiego mieszkania, a Europy Zachodniej. Słownictwo związane z wyposażeniem mieszkania.

Na zajęciach wykorzystywane będą m.in. teksty piosenek, nagrania programów telewizyjnych, artykuły prasowe. Ponadto kurs obejmować będzie ćwiczenia gramatyczne z zakresu poziomu B1/B2 (np. czasowniki typu положить, поставить, наливать/налить, odmiana rzeczowników w liczbie mnogiej) oraz ćwiczenia służące doskonaleniu umiejętności poprawnego korzystania z zasad gramatycznych z poziomu B1/B2 (если, ли, или, tryb rozkazujący).

Cel ogólny

Podniesienie kompetencji językowych (mówienie i pisanie) z języka rosyjskiego do poziomu B1/B2.

Cele szczegółowe

 • posługiwanie się przez Słuchaczy słownictwem na poziomie B1/B2 z zakresu życia codziennego oraz zawodowego,
 • posługiwanie się przez Słuchaczy językiem rosyjskim w większości sytuacji komunikacyjnych.

Korzyści dla słuchacza

Wiedza:

 • Słuchacz zna zasady gramatyki rosyjskiej na poziomie B1/B2,
 • Słuchacz zna najważniejsze zabytki, miasta w Polsce oraz Europie,
 • Słuchacz zna słownictwo z zakresu oficjalno-biznesowego oraz socjalno-bytowego.

Umiejętności:

 • Słuchacz rozumie zdania dotyczące życia codziennego oraz naukowego (np. sytuacje w podróży, rozmowa biznesowa),
 • Słuchacz potrafi wyrazić zdenerwowanie, obawę, zaniepokojenie,
 • Słuchacz potrafi brać udział w konwersacji na omawiane na kursie tematy,
 • Słuchacz potrafi wyrazić swoją opinię na temat aktualnych problemów.

Metody pracy

Mieszane metody nauczania: metoda gramatyczno-tłumaczeniowa (reguły gramatyczne), przeplatana z metodą komunikacyjną. Oprócz zasad gramatycznych (język ojczysty Słuchaczy) używany jest język nauczany. Interakcje pomiędzy Wykładowcą oraz Słuchaczami. Po każdych zajęciach Słuchacze otrzymują pracę domową. Dodatkowo na zajęciach realizowane są ćwiczenia wykorzystujące pogadankę oraz burzę mózgów. Zajęcia będą wzbogacone o ćwiczenia fonetyczne, konieczne do poprawnej wymowy rosyjskich słów.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Każde zajęcia rozpoczynać będzie krótka zabawa edukacyjna polegająca na sprawdzeniu przyswojenia leksyki z poprzednich zajęć. Ponadto, na każde zajęcia zadawana będzie praca domowa, której sprawdzenie na początku zajęć pozwoli na weryfikację przyswojenia zagadnień gramatycznych i leksyki z poprzednich zajęć.

Egzamin obejmuje część pisemną (różnorodne zadania typu uzupełnij lukę, wybierz poprawną odpowiedź oraz pytania otwarte) i ustną (dyskusja) sprawdzające zagadnienia omawiane na kursie.  do góry ↑