Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyIntensywny kurs języka polskiego dla bardzo zaawansowanych (poprawność językowa w praktyce)

Intensywny kurs języka polskiego dla bardzo zaawansowanych (poprawność językowa w praktyce)

Dane kursu

Numer kursu: J/2774
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Polonistyki
Autor kursu: dr Jarosław Łachnik
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:J/2774/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Jarosław Łachnik
Cena:275.00 zł
Terminy: od 17-06-2017 do 28-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
117-06-2017
sobota
10:0015:1545
219-06-2017
poniedziałek
17:0020:1515
321-06-2017
środa
17:0020:1515
423-06-2017
piątek
17:0020:1515
524-06-2017
sobota
11:0014:1515
626-06-2017
poniedziałek
17:0020:1515
728-06-2017
środa
17:0020:1515

Opis kursu

Celem kursu jest przekazanie informacji o poprawności językowej w lżejszej (wakacyjnej), praktycznej, ćwiczeniowej formie. W czasie kursu zostaną poruszone wszystkie zagadnienia związane z poprawnością językową. Problemy teoretyczne będą prezentowane przede wszystkim przez pryzmat ćwiczeń, zdań do poprawienia lub zdań z formami do wpisania, testów językowych oraz zadań słownikowych. Elementem zajęć będzie także analiza językowa tekstów tworzonych po polsku, a również – jeśli Słuchacze wyrażą takie życzenie – tworzenie własnych krótkich tekstów. Kurs obejmuje następujące zagadnienia.

1. Wstęp do zagadnień poprawnościowych – szukanie błędów w zdaniach, podstawowe zasady poprawności językowej.

2. Odmiana polskich rzeczowników, czasowników, przymiotników i zaimków, czyli o tym kim jest yeti, jaki rodzaj ma dziadzisko i dlaczego nie wolno się z tego naigrawać.

3. Odmiana polskich nazw własnych – podstawy odmiany nazwisk, imion i nazw miejscowych, czyli o tym, czy pan Rybło z Koziegłów może uznać, że jego nazwisko się nie odmienia.

4. Ortografia i interpunkcja, czyli o tym, co robił ponadsześćdziesięciopięcioipółroczny ćwierć-Ślązak w dwódziestceósemce.

5. Związki zgody i rządu, czyli czy słusznie robiła pani z reklamy, która *używała Calgon.

6. Budowa polskiego zdania – problemy związane z szykiem, imiesłowami, skrótami składniowymi, logiką przekazywania informacji, wtórnymi związkami składniowymi, czyli o tym, dlaczego firma nie powinna zatrudniać ludzi do sprzątnięcia biura oraz księgowego.

7. Problemy związane ze znaczeniem w tekstach polskich (wyrazy mylone, wyrazy modne, precyzja wypowiedzi, wyrazy źle rozumiane, kolokacje, wyrazy obce w polszczyźnie), czyli o masakrze związanej z aferą dotyczącą implementacji projektu consultingowego.

8. Związki frazeologiczne – ich pochodzenie, budowa i funkcje, czyli dlaczego nie należy niczego *poddawać w wątpliwość, a gruszki w popiele się zasypia.

9. Dobry przepis na gołąbki, czyli o różnych stylach w polszczyźnie.

10. Elementy związane z poprawnością wymowy, czyli o tym, dlaczego nie należy niczego *włanczać do kontaktu.

11. (EWENTUALNIE:) Piszemy własne drobne teksty użytkowe, np, e-mail formalny, podanie, notatkę z zebrania, opinię, tekst argumentacyjny. Elementy etykiety językowej.

UWAGA: Założeniem kursu jest to, że powyższe zagadnienia pojawią się w przykładach różnego typu omawianych podczas zajęć. Punktem wyjścia będzie zawsze tekst lub zdania, raczej niż zagadnienie teoretyczne. Systematyczne omówienie podobnych zagadnień zawierają bowiem inne kursy z poprawności językowej w tekstach użytkowych i specjalistycznych, a także z leksyki, stylistyki i etykiety językowej, dostępne w ofercie Uniwersytetu Otwartego.

Program kursu może również ulec drobnym modyfikacjom na życzenie Słuchaczy.

Cel ogólny

Zapoznanie Słuchaczy z zasadami poprawności językowej – na ciekawych, praktycznych przykładach.

Cele szczegółowe

Cele szczegółowe:

·        zwrócenie uwagi na zagadnienia poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej, gramatycznej oraz leksykalnej,

·        wyrobienie nawyku korzystania z różnorodnych źródeł poprawnościowych,

·        rozwiązywanie dużej liczby ćwiczeń poprawnościowych,

·        tworzenie własnych krótkich tekstów użytkowych,

·        wyrabianie nawyków związanych z poprawną wymową w polszczyźnie.

Korzyści dla słuchacza

Podczas kursu Słuchacze zdobędą podstawowe umiejętności praktyczne związane z posługiwaniem się językiem polskim w różnych sytuacjach komunikacyjnych – przede wszystkim w piśmie, a w mniejszym stopniu – także w mowie. Słuchacze będą mieli okazję zweryfikowania swoich sądów o polszczyźnie. Wszystkie informacje zostaną przekazane na praktycznych przykładach – ćwiczeniach językowych.

Metody pracy

Krótkie ćwiczenia sprawdzające, testy podsumowujące wiedzę, dyskusja na zajęciach, „burza mózgów”.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin ustny sprawdzający znajomość zagadnień poruszonych na zajęciach (czas trwania: 20 min - jedna osoba).do góry ↑