Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyIn English, please – porozmawiajmy o sprawach duchowych. Kurs języka angielskiego – część IV (poziom B1/B2)

In English, please – porozmawiajmy o sprawach duchowych. Kurs języka angielskiego – część IV (poziom B1/B2)

Dane kursu

Numer kursu: J/0633
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Angielski
Poziom języka: B1/B2
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Szkoła Języków Obcych
Autor kursu: dr Sławomir Maskiewicz
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:J/0633/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Sławomir Maskiewicz
Cena:275.00 zł
Terminy: od 22-04-2017 do 24-06-2017
Lokalizacja:Kampus Ochota
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
122-04-2017
sobota
11:3013:45brak
229-04-2017
sobota
11:3013:45brak
306-05-2017
sobota
11:3013:45brak
413-05-2017
sobota
11:3013:45brak
520-05-2017
sobota
11:3013:45brak
627-05-2017
sobota
11:3013:45brak
703-06-2017
sobota
11:3013:45brak
810-06-2017
sobota
11:3013:45brak
917-06-2017
sobota
11:3013:45brak
1024-06-2017
sobota
11:3013:45brak
Numer grupy:J/0633/2
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Sławomir Maskiewicz
Cena:275.00 zł
Terminy: od 23-04-2017 do 25-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
123-04-2017
niedziela
08:4511:15brak
230-04-2017
niedziela
08:4511:15brak
307-05-2017
niedziela
08:4511:15brak
414-05-2017
niedziela
08:4511:15brak
521-05-2017
niedziela
08:4511:15brak
628-05-2017
niedziela
08:4511:15brak
711-06-2017
niedziela
08:4511:15brak
818-06-2017
niedziela
08:4511:15brak
925-06-2017
niedziela
08:4511:15brak
Numer grupy:J/0633/3
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Sławomir Maskiewicz
Cena:275.00 zł
Terminy: od 23-04-2017 do 25-06-2017
Lokalizacja:Kampus Ochota
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
123-04-2017
niedziela
11:3014:00brak
230-04-2017
niedziela
11:3014:00brak
307-05-2017
niedziela
11:3014:00brak
414-05-2017
niedziela
11:3014:00brak
521-05-2017
niedziela
11:3014:00brak
628-05-2017
niedziela
11:3014:00brak
711-06-2017
niedziela
11:3014:00brak
818-06-2017
niedziela
11:3014:00brak
925-06-2017
niedziela
11:3014:00brak

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B1/B2.

Kurs przewidziany jest dla osób znających język angielski na poziomie B1/B2, tj. po około 290 godzinach nauki języka. Adresowany jest do zmotywowanych Słuchaczy gotowych do dodatkowej, samodzielnej pracy nad rozwijaniem kompetencji językowych oraz regularnego wykonywania rekomendowanej przez Wykładowcę pracy domowej. Tematyka kursu obejmuje w szczególności zagadnienia związane ze różnymi aspektami życia duchowego w społeczeństwie współczesnym (np. emocje, rozwój duchowy, intelektualny, osiąganie celów itp.), ale dyskusje i ćwiczenia leksykalne mogą niekiedy wykraczać poza określone w opisie tematy.

W trakcie kursu zrealizowane zostaną m.in. następujące tematy:

 1. Człowiek fizyczny i duchowy.
 2. Różne odmiany uczuć.
 3. Dobre i złe emocje.
 4. Pytania współczesnego człowieka.
 5. Budowanie sukcesu.
 6. Zmysły i sztuka.
 7. Człowiek i jego otoczenie.
 8. Środowisko naturalne.
 9. Praca i czas wolny w XXI wieku.

Podczas kursu wykorzystywane będą materiały audio i wideo, w tym fragmenty programów i filmów BBC, podkasty oraz fragmenty utworów muzycznych związane tematycznie z omawianymi zagadnieniami.

Cel ogólny

Kształcenie i doskonalenie znajomości języka angielskiego i kultury krajów angielskiego obszaru językowego w zakresie tematyki dotyczącej spraw duchowych.

Cele szczegółowe

 • kształcenie czterech sprawności językowych ze szczególnym naciskiem na sprawność mówienia,
 • kształcenie i doskonalenie materiału leksykalnego i gramatycznego w zakresie tematyki kursu (szeroko rozumiane sprawy duchowe we współczesnym społeczeństwie – pojęcie sukcesu, kontrolowanie i wyrażanie emocji, rozwój duchowy i intelektualny itp.),
 • kształcenie kulturowe dotyczące wybranych aspektów życia, głównie w Wielkiej Brytanii.

Korzyści dla słuchacza

Po ukończeniu kursu Słuchacz:

 • buduje poprawniejsze wypowiedzi ustne i pisemne w sytuacjach codziennych (uczucia, wrażenia, duchowość, doznania intelektualne itp.) z uwzględnieniem różnic w zakresie rejestru formalnego i nieformalnego,
 • rozumie bardziej skomplikowane i dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne w sytuacjach codziennych (np. fragmenty artykułów, blogi, fragmenty filmów dokumentalnych i utworów muzycznych), w obrębie tematyki przerabianej na zajęciach,
 • posługuje się szerszym zakresem słownictwa i konstrukcji gramatycznych na poziomie B1/B2,
 • korzysta z pełniejszego zakresu form samokształcenia w zakresie nauki języka angielskiego.

Metody pracy

 • dyskusja w parach, w podgrupach oraz na forum,
 • ćwiczenia leksykalne w zakresie tematyki poruszanej na zajęciach,
 • do wyboru: zadanie pisemne w formie maila lub wypracowania na wybrany temat,
 • opracowanie zadanego materiału w domu.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Test gramatyczno-leksykalny oraz wypowiedź ustna na podstawie przeczytanego tekstu.do góry ↑