Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyHow shall I put it? – Jak to powiedzieć? Komunikacja w języku angielskim (poziom B1)

How shall I put it? – Jak to powiedzieć? Komunikacja w języku angielskim (poziom B1)

Dane kursu

Numer kursu: J/0462
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Angielski
Poziom języka: B1
Liczba godzin: 32
Jednostki
odpowiedzialne:
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Autor kursu: mgr Hanna Gozdawa-Gołębiowska
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:J/0462/5
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Hanna Gozdawa-Gołębiowska
Cena:293.00 zł
Terminy: od 25-04-2017 do 18-07-2017
Lokalizacja:ul. Nowy Świat 4
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
125-04-2017
wtorek
17:0019:00brak
209-05-2017
wtorek
17:0019:00brak
316-05-2017
wtorek
17:0019:00brak
423-05-2017
wtorek
17:0019:00brak
530-05-2017
wtorek
17:0019:00brak
606-06-2017
wtorek
17:0019:00brak
713-06-2017
wtorek
17:0019:00brak
820-06-2017
wtorek
17:0019:00brak
927-06-2017
wtorek
17:0019:00brak
1004-07-2017
wtorek
17:0019:00brak
1111-07-2017
wtorek
17:0019:00brak
1218-07-2017
wtorek
17:0019:00brak
Numer grupy:J/0462/6
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Hanna Gozdawa-Gołębiowska
Cena:293.00 zł
Terminy: od 27-04-2017 do 27-07-2017
Lokalizacja: ul. Nowy Świat 4
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
127-04-2017
czwartek
17:0019:00brak
204-05-2017
czwartek
17:0019:00brak
311-05-2017
czwartek
17:0019:00brak
418-05-2017
czwartek
17:0019:00brak
501-06-2017
czwartek
17:0019:00brak
608-06-2017
czwartek
17:0019:00brak
722-06-2017
czwartek
17:0019:00brak
829-06-2017
czwartek
17:0019:00brak
906-07-2017
czwartek
17:0019:00brak
1013-07-2017
czwartek
17:0019:00brak
1120-07-2017
czwartek
17:0019:00brak
1227-07-2017
czwartek
17:0019:00brak

Opis kursu

Kurs prowadzony jest w języku angielskim na poziomie B1.

Intensywny kurs dla osób pragnących doskonalić sprawność mówienia w języku angielskim na poziomie średniozaawansowanym (B1). Program kursu przewiduje rozwijanie szeregu praktycznych umiejętności związanych z nawiązaniem i prowadzeniem rozmowy, budowaniem wypowiedzi, prezentacją opinii, zabieraniem głosu w dyskusji, komentowaniem poglądów współrozmówców. Duży nacisk położony zostanie na poszerzanie zasobów słownikowych Słuchaczy. Różnorodne zadania pomogą w ćwiczeniu płynności przy zachowaniu poprawności gramatycznej. Tematyka zajęć nawiązuje do szeroko komentowanych, współczesnych zjawisk kulturowych i społecznych.

Szczegółowy harmonogram kursu obejmuje następujące zakresy tematyczne:
1. Poznajmy się: powitanie, nawiązywanie znajomości (starting out: greetings, getting to know one another).
2. Porozmawiajmy o:

 • współczesnym życiu – czy jesteśmy uzależnieni od telewizji (modern life – are you a telly addict?),
 • naszej przyszłości i roli technologii (our future – the impact of technology),
 • relacjach społecznych i kryzysie rodziny (relationships – the society of singletons),
 • prawie, przestępczości i młodocianych przestępcach (juvenile offenders),
 • idealnych wakacjach  - (ideal holidays),
 • zdrowiu i nałogach (your health – addictions),
 • edukacji (education),
 • sukcesie i planowaniu kariery (planning your career),
 • wolnym czasie (free time),
 • imigracji i prawach imigrantów (crossing the border – the rights of immigrants),
 • co nowego w wiadomościach? (what’s in the news?).

Cel ogólny

Celem nadrzędnym jest rozwijanie kompetencji językowej Słuchaczy kursu w zakresie sprawności mówienia.

Cele szczegółowe

 • rozwijanie sprawności mówienia w języku angielskim na poziomie B1 w zakresie:

            - nawiązywania i prowadzenia rozmowy,
            - formułowania i wygłaszania sądów i opinii,
            - zabierania głosu w dyskusji,
            - odnoszenia się do wypowiedzi przedmówcy,
            - wyrażania poparcia i krytykowania,

 • poszerzanie słownictwa – zakres zgodny z tematyką kursu,
 • ćwiczenie płynności wypowiedzi,
 • inspirowanie Słuchaczy do wyrażania opinii, prezentowania poglądów, zabierania głosu w dyskusjach grupowych i ogólnoklasowych.

Korzyści dla słuchacza

Po ukończeniu kursu Słuchacz:

 • ma opanowane słownictwo w zakresie związanym z tematyką kursu (poziom B1),
 • potrafi nawiązać i poprowadzić krótką rozmowę z osobą nieznajomą na tematy ogólne,
 • potrafi skonstruować dłuższą wypowiedź prezentującą pogląd na dany problem,
 • potrafi zabrać głos w dyskusji wyrażając poparcie lub krytykując poglądy innych,
 • potrafi poprosić o powtórzenie lub wyjaśnienie zaprezentowanego stanowiska.

Metody pracy

Preferowane metody pracy:

 • praca z całą grupą (class work),
 • praca w parach (pair work),
 • praca w grupach (group work).

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin obejmuje test pisemny (zadania testowe) oraz ustny (rozmowa) dotyczący treści prezentowanych na kursie.do góry ↑