Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyHiszpanie i Latynosi – przedwakacyjny kurs języka hiszpańskiego (poziom B1)

Hiszpanie i Latynosi – przedwakacyjny kurs języka hiszpańskiego (poziom B1)

Dane kursu

Numer kursu: J/2882
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Hiszpański
Poziom języka: B1
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Szkoła Języków Obcych
Autor kursu: mgr Agnieszka Józefowicz-Mengü
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:J/2882/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Agnieszka Józefowicz-Mengü
Cena:275.00 zł
Terminy: od 22-04-2017 do 24-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
122-04-2017
sobota
10:0013:1515
229-04-2017
sobota
10:0013:1515
320-05-2017
sobota
10:0013:1515
427-05-2017
sobota
10:0013:1515
503-06-2017
sobota
10:0013:1515
610-06-2017
sobota
10:0013:1515
717-06-2017
sobota
10:0013:1515
824-06-2017
sobota
10:0011:30brak

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku hiszpańskim na poziomie B1.

Program kursu obejmuje naukę języka hiszpańskiego na poziomie B1, a więc zagadnienia strukturalne tj.:

 • zastosowanie czasów przeszłych w opowiadaniu wydarzeń (preterito perfecto, indefinido i pluscuamperfecto),
 • zastosowanie trybu subjuntivo i condicional dla wyrażenia uczuć, woli, pragnień, niepewności,
 • zaimki dopełnienia bliższego i dalszego oraz o użyciu podwójnych zaimków w zdaniu.

Omawiane słownictwo związane będzie z tematami zajęć, a więc dotyczyć będzie opisu:

 • osób - ich cech osobowości, temperamentu, charakteru,
 • krajobrazu, klimatu, zwierząt i roślin,
 • rodzajów kuchni, charakterystycznych potraw dla określonego regionu lub kraju, sposobu ich przyrządzania i podawania.  

Program kursu będzie okazją do wspólnego omówienia sylwetek niektórych artystów np.:

 • surrealistyczne kino Luisa Bunuela,
 • Frida Kahlo - współczesny symbol Meksyku,
 • dzisiejsza Hiszpania w oczach pisarki Rosy Montero.

W programie kursu znajdą się też i inne tematy tj.:

 •  współcześni Latynosi mieszkający w Stanach Zjednoczonych,
 •  główne regiony współczesnej Hiszpanii i ich języki,
 •  przełomowy rok 1492 i jego konsekwencje dla losów Świata,
 • tradycyjna kuchna hiszpańska i kuchnia latynoska (Peru, Argentyna, Meksyk),
 • za i przeciw hiszpańskiej korridzie,
 • niektóre urocze zakątki warte zobaczenia, np. Barcelona Gaudiego, wyspa Cozumel - raj dla płetwonurków czy też Costa Rica, promująca ekologiczną turystykę.

Cel ogólny

Celem kursu jest nauka języka hiszpańskiego na poziomie B1 połączona z poznawaniem wybranych fragmentów kultury (ludzi i ich mentalności, barwnych zwyczajów, sztuki i jej wybitnych twórców), a także historii, zróżnicowanych krajobrazów oraz klimatów Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. 

Cele szczegółowe

 1. Głównym celem kursu jest nauka języka hiszpańskiego, przypomnienie podstaw i pogłębienie znajomości jego leksyki oraz struktury gramatycznej. Praca podczas zajęć organizowana bedzie:
 • w parach,
 • w małych grupach,
 • przy wspólnym udziale całej grupy.

         Na zajęciach wykorzystywane będą fragmenty

 • tekstów,
 • reportaży,
 • materiałów audio,
 • filmów - krótkich, dokumentalnych czy też wybranych części dłuższych filmów pełnometrażowych.

     2.  Innym, równie ważnym celem zajęć będzie przybliżenie odrębności świata ludzi hiszpańskojęzycznych na przykładzie:  

 • rozmów o sztuce (muzyka, taniec, piosenka, ale też architektura czy malarstwo),
 • omawiania odrębnych zwyczajów np. latynoskiej sjesty, korridy, świąt i uroczystości,
 • bogatej i bardzo zróżnicowanej kuchni hiszpańskiej i latynoskiej. 

     3. Bardzo ważnym elementem zajęć będą też ludzie - ci zwyczajni, codzienni, ale też i wyjątkowi, którzy odegrali szczególną rolę w historii Hiszpanii i Ameryki Latynoskiej.                                                                            

Korzyści dla słuchacza

Po zakończeniu kursu Słuchacze będą mieli większą wiedzę na temat podstaw gramatyki języka hiszpańskiego - będą potrafii odpowiedni zastosować czasy przeszłe, a także właściwie użyć trybu subjuntivo. Będą mieli również wiedzę leksykalną, niezbędną do rozumienia krótkich tekstów prasowych, nagrań audio czy też reportaży o tematyce związanej z turystyką, kuchnią, a także filmem, malarstwem. Słuchacze będą również mieli większą łatwość w indywidulanym wyrażeniu własnej opinii, sądu czy też w trakcie ogólnej dyskusji lub rozmowy w parze.  

Słuchacze zyskają też dodatkową wiedzę na temat historii i współczesności świata hiszpańskojęzycznego, jego mieszkańców, tradycji, muzyki i kuchni.

Metody pracy

Słuchacze często będą pracować w parach lub niewielkich grupkach. Wspólnie będą czytać i interpretować krótkie teksty, słuchali nagrań audio (wspólne opracowywanie pytań, uzupełnianie luk w oparciu o wysłuchany materiał), czy też dyskutować. Pojawią się również elementy ogólnej dyskusji na forum grupy. Przewidziane też są gry i zabawy językowe, zgadywanki oraz odgrywanie ról.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin certyfikacyjny będzie obejmował część gramatyczną (na zasadzie krótkiego testu - luki lub transformacje), a także rozumienie czytania krótkiego tekstu (odpowiedzi na pytania do tekstu). Na początek i na zakończenie egzaminu przewidziana jest krótka rozmowa z Wykładowcą.do góry ↑