Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyHallo, wie gehtʼs? Język niemiecki dla „ponownie początkujących” (poziom A1)

Hallo, wie gehtʼs? Język niemiecki dla „ponownie początkujących” (poziom A1)

Dane kursu

Numer kursu: J/0940
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Niemiecki
Poziom języka: A1
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Szkoła Języków Obcych
Autor kursu: mgr Jadwiga Śmiechowska
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:J/0940/3
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Jadwiga Śmiechowska
Cena:275.00 zł
Terminy: od 21-04-2017 do 30-06-2017
Lokalizacja:Kampus Ochota
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
121-04-2017
piątek
17:1519:3505
228-04-2017
piątek
17:1519:3505
305-05-2017
piątek
17:1519:3505
412-05-2017
piątek
17:1519:3505
519-05-2017
piątek
17:1519:3505
626-05-2017
piątek
17:1519:3505
702-06-2017
piątek
17:1519:3505
809-06-2017
piątek
17:1519:3505
923-06-2017
piątek
17:1519:3505
1030-06-2017
piątek
17:1519:3505

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku polskim i niemieckim na poziomie A1.

Kurs przeznaczony dla osób, które miały już kiedyś kontakt z językiem niemieckim i chciałyby w przyjaznej atmosferze przypomnieć sobie, ugruntować i pogłębić wiedzę w zakresie znajomości tego języka na poziomie podstawowym

I. Tematyka kursu będzie skupiona wokół sytuacji z życia codziennego:

 1. Ja i moje otoczenie. Przyjaciele czy tylko znajomi?
 2. Jak mieszkają inni i jak spędzają czas?
 3. Życie rodzinne – między tradycją a nowoczesnością.
 4. Przypadkowe spotkanie? W kinie, w kawiarni, na lotnisku.
 5. Jak zaprogramować swój dzień pracy?
 6. Gdzie spędzić weekend? Aktywny wypoczynek, atrakcje turystyczne – filmowa podróż po Europie.
 7. W domu, w drodze do pracy, w biurze, na zakupach.
 8. Dokąd tym razem? Planowanie wyjazdu.
 9. Problem z komputerem? Tylko bez stresu!
 10. Przygotować samodzielnie posiłek czy może pójść do restauracji?

II. Modele zdań/środki językowe:

 1. Udzielanie standardowych informacji/wyrażanie poglądów.
 2. Planowanie/rozwiązywanie problemu/argumentowanie.
 3. Nakazy/zakazy/dawanie wskazówek.
 4. Wiadomości/informacje – SMS/e-mail.
 5. Opisywanie/porównywanie/dokonywanie wyboru.

Cel ogólny

Zdobycie umiejętności językowych umożliwiających porozumiewanie się w typowych sytuacjach życia codziennego.

Cele szczegółowe

 • nabycie sprawności czytania i rozumienia tekstów ze szczególnym naciskiem na mówienie,
 • poznawanie i ćwiczenie struktur leksykalno – gramatycznych wspierających komunikację na poziomie podstawowym.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze po zakończeniu kursu:

 • mają umiejętności w zakresie komunikacji dotyczącej życia codziennego na poziomie podstawowym,
 • posiadają wiedzę w zakresie łączenia elementów leksykalnych z uwzględnieniem wybranych struktur gramatycznych,
 • mają poszerzone kompetencje interkulturowe,
 • potrafią opisać osoby i przedmioty, wymienić codzienne czynności, tworzyć proste konstrukcje zdaniowe i odpowiadać na pytania,
 • rozumieją ogólne komunikaty oraz wypowiedzi ustne i pisemne, udzielają informacji o sobie i swoich najbliższych, potrafią komunikować się w sytuacjach codziennych,
 • inicjują i podtrzymują rozmowę z użyciem ćwiczonej leksyki i gramatyki w wybranych obszarach tematycznych,
 • potrafią wyłonić ważne informacje z tekstu i przekazać je do wiadomości innym,
 • posiadają sprawność kreatywnego działania w grupie – reagują/odpowiadają po niemiecku na postawione pytania adekwatnie do sytuacji.

Metody pracy

Zajęcia realizowane z użyciem metod tradycyjnych i nowoczesnych z naciskiem na tzw. „podejście komunikacyjne”, zakładające zdobycie umiejętności efektywnego porozumiewania się, adekwatnego do sytuacji i tematu rozmowy.
Preferowane metody, techniki i formy pracy:

 • konwersacje,
 • ćwiczenia ukierunkowane na rozumienie treści – wychwycenie w tekście ważnych informacji,
 • ćwiczenia systematyzujące gramatykę,
 • uczenie się poprzez działanie – prezentowanie stanowiska w określonej sprawie (argumentowanie),
 • opisywanie na zasadzie porównania,
 • rozmowa,
 • wymiana opinii,
 • odgrywanie ról,
 • symulacje zdarzeń,
 • dialogi w parach,
 • praca w grupach.

Metoda eklektyczna, interakcyjne aktywności typowe dla podejścia komunikacyjnego przy użyciu technik rozwijających poszczególne sprawności językowe.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin w formie pisemnje oraz ustnej:

 • część ustna: autoprezentacja oraz krótka konwersacja z Wykładowcą na wybrany - realizowany w ramach zajęć - temat,
 • część pisemna: test pytań otwartych, sformułowanych w odniesieniu do treści tekstu – na poziomie A1.


do góry ↑