Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyGramatyka angielska krok po kroku / Step by step – a gradual approach to good English grammar (poziom A2/B1)

Gramatyka angielska krok po kroku / Step by step – a gradual approach to good English grammar (poziom A2/B1)

Dane kursu

Numer kursu: J/0100
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Angielski
Poziom języka: A2/B1
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Autor kursu: dr Anna Murkowska
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:J/0100/3
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Anna Murkowska
Cena:275.00 zł
Terminy: od 24-04-2017 do 19-06-2017
Lokalizacja:Ul.Nowy Świat 4
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
124-04-2017
poniedziałek
16:0018:0005
208-05-2017
poniedziałek
16:0018:0005
310-05-2017
środa
16:0018:0005
417-05-2017
środa
16:0018:0005
524-05-2017
środa
16:0018:0005
629-05-2017
poniedziałek
16:0018:0005
731-05-2017
środa
16:0018:0005
805-06-2017
poniedziałek
16:0018:0005
907-06-2017
środa
16:0018:0005
1012-06-2017
poniedziałek
16:0018:0005
1114-06-2017
środa
16:0018:0005
1219-06-2017
poniedziałek
16:0017:3005

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie A2/B1.

 1. Rola gramatyki w poprawnym posługiwaniu się językiem angielskim.
 2. Czasy angielskie: znaczenie czasu oraz aspektów: perfektywnego i ciągłego w języku angielskim, grupy czasów angielskich: czasy proste, czasy perfektywne, czasy ciągłe, czasy perfektywno-ciągłe.
 3. Czasowniki modalne: odrębność czasowników modalnych i ich znaczenie.
 4. Wyrażanie mnogości w języku angielskim.
 5. Przedimki: przedimek określony i nieokreślony, znaczenia przedimków, idiomatyczne użycie przedimków.
 6. Zdania względne: zdania względne ograniczające i nieograniczające, różnice w znaczeniu i w budowie.
 7. Zdania warunkowe: tradycyjna klasyfikacja zdań warunkowych, klasyfikacja zdań warunkowych ze względu na czas odniesienia i typ warunku (open and unreal).
 8. Mowa zależna: relacjonowanie zdań twierdzących, pytających oraz próśb sugestii i rozkazów, typ relacji w których zmiana czasu, formy zaimków, określników oraz okoliczników czasu i miejsca jest konieczna.
 9. Komplementacja czasownikowa: czasowniki + bezokolicznik z ‘to’; czasowniki + forma z -ing’, czasowniki + bezokolicznik z ‘to’ i forma ‘-ing’ ze zmianą znaczenia.
 10. Strona bierna: tworzenie form biernych, charakterystyka kontekstów, w których występują formy bierne.

Cel ogólny

Lepsze poznanie i zrozumienie gramatyki angielskiej.

Cele szczegółowe

 1. Rozwijanie świadomości gramatycznej Słuchaczy w celu pogłębiania ich wiedzy gramatycznej i rozwijania zdolności komunikacyjnych.
 2. Wskazywanie na związek gramatyki i słownictwa, które wspólnie tworzą system komunikacyjny języka.
 3. Postrzeganie form i struktur gramatycznych jako systemu znaczeń, które decydują o wyborze poszczególnych form i struktur w danym kontekście językowym i sytuacyjnym.
 4. Analiza problemów gramatycznych, z którymi borykają się uczący.

Korzyści dla słuchacza

 1. Systematyzacja, pogłębienie i rozwijanie wiedzy dotyczącej zagadnień gramatycznych.
 2. Poznanie najnowszych pozycji bibliograficznych.
 3. Rozwiązywanie różnych rodzajów ćwiczeń/zadań gramatycznych (grammatical tasks) umożliwiających lepsze zrozumienie użycia form i struktur gramatycznych w określonych kontekstach.
 4. Bardziej świadomy wybór form i struktur gramatycznych w procesie komunikowania się w języku angielskim.
 5. Stymulowanie refleksji Słuchaczy kursu na temat struktury języka angielskiego jako ważny element rozwijania ich kompetencji gramatycznej.

Metody pracy

Prezentacje tematów gramatycznych przez Wykładowcę i rozwiązywanie zróżnicowanych zadań gramatycznych na zajęciach i w formie pracy domowej.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin składa sie z testu pisemnego typu 'achievement test' tzn. dotyczy tematów gramatycznych, które są tematem zajęć oraz częsci ustnej w formie krótkiej rozmowy na tematy gramatyczne.do góry ↑