Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyEnglish wanTED część II – kurs coachingowy języka angielskiego z wykorzystaniem prezentacji TED TALKS (poziom B2)

English wanTED część II – kurs coachingowy języka angielskiego z wykorzystaniem prezentacji TED TALKS (poziom B2)

Dane kursu

Numer kursu: J/2892
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Angielski
Poziom języka: B2
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Szkoła Języków Obcych
Autor kursu: mgr Katarzyna Różańska
Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Grupy

Numer grupy:J/2892/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Katarzyna Różańska
Cena:275.00 zł
Terminy: od 10-04-2017 do 26-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
110-04-2017
poniedziałek
16:4519:00brak
224-04-2017
poniedziałek
16:4519:00brak
308-05-2017
poniedziałek
16:4519:00brak
415-05-2017
poniedziałek
16:4519:00brak
522-05-2017
poniedziałek
16:4519:00brak
629-05-2017
poniedziałek
16:4519:00brak
705-06-2017
poniedziałek
16:4519:00brak
812-06-2017
poniedziałek
16:4519:00brak
919-06-2017
poniedziałek
16:4519:00brak
1026-06-2017
poniedziałek
16:4519:00brak

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B2.

English wanTED część II. W trakcie kursu Słuchacze wzmocnią kompetencje językowe na tematy związane ze zdrowym, świadomym i etycznym stylem życia. Prezentacje TED Talks (3-4- minutowe) posłużą za punkt wyjścia do dyskusji w oparciu o własne przemyślenia i doświadczenia. Kurs prowadzony jest zgodnie z metodą coachingu językowego, która łączy naukę języka z rozwojem osobistym.

Zajęcia zorganizowane są wokół krótkiej 3-4 minutowej prezentacji Ted Talk na temat związany ze stylem życia. Na początku każdych zajęć Słuchacze zapoznają się z najważniejszymi pojęciami związanymi z omawianym tematem za pomocą różnorodnych ćwiczeń leksykalnych. Następnie w oparciu o obejrzenie prezencji TED Talk Słuchacze zapoznają się z użyciem słownictwa w kontekście i rozwiążą krótkie zadania z zakresu rozumienia głównych wątków wypowiedzi. Prezentacja TED Talk posłuży za punkt wyjścia do dyskusji, wymiany doświadczeń oraz refleksji nad stylem życia Słuchaczy. W drugiej części zajęć Słuchacze pracują w parach/grupach krytycznie analizując informacje/rozwiązując problemy/wyciągając wnioski na podstawie materiałów autentycznych z prasy/Internetu powiązanych z omawianym tematem. Na każdych zajęciach Słuchacze ćwiczą krytyczne wypowiedzi na niżej podane tematy związane z zdrowym, świadomym i etycznym stylem życia:

 1. Community Spirit – jak zbudować społeczność.
 2. Sustainable Growth and Personal Development – rozwój zrównoważony i rozwój osobisty.
 3. Going Green – pomysły na życie w przyjaźni ze środowiskiem.
 4. Movements and Trends – jak rozpoznać najnowsze trendy.
 5. The Coolest Gadgets – najnowsze technologie w codziennym użyciu.
 6. Small changes for healthier living – zdrowszy styl życia bez wyrzeczeń.
 7. Exercise and Relaxation – sposoby na spędzanie czasu wolnego.
 8. Necessities or Luxuries – ile nam potrzeba do szczęścia.
 9. Collaboration, Communication, and Connections – wartość współpracy i komunikacji.
 10. Sharing and Caring – wykorzystywanie zasobów i etyczna konsumpcja.

Cel ogólny

Celem kursu jest pogłębienie umiejętności językowych Słuchaczy, w szczególności doskonalenie efektywnego komunikowania się poprzez rozwój kompetencji rozumienia ze słuchu rodzimych użytkowników języka oraz poszerzenie bazy leksykalnej o praktycznie wykorzystywane zwroty i wyrażenia. Wykorzystanie prezentacji Ted Talks pozwoli Słuchaczom na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zdrowego, świadomego i etycznego stylu życia. Kurs jest przeznaczony dla Słuchaczy zainteresowanych kontynuacją kursu "English wanTED część I" jaki i dla nowych Uczestników.  

Cele szczegółowe

 • pogłębienie umiejętności rozumienia ze słuchu wypowiedzi rodzimych użytkowników języka,
 • ćwiczenie efektywnej interakcji w języku angielskim,
 • poznanie w kontekście i użycie w praktyce nowego słownictwa z zakresu omawianych tematów,
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnego zdania, argumentowania i prowadzenia dyskusji,
 • wykorzystywanie zasobów Internetu do promowania zdolności krytycznego myślenia, wypracowania własnej opinii i refleksji nad własnym stylem życia (ang. health literacy),
 • zdobycie wiedzy praktycznej z zakresu najnowszych trendów dotyczących stylu życia.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz:

 • identyfikuje główne wątki wypowiedzi rodzimych użytkowników języka,
 • dokonuje analizy usłyszanego tekstu,
 • skutecznie komunikuje się i wchodzi w interakcję z innymi użytkownikami języka,
 • poprawnie wykorzystuje słownictwo z zakresu omawianych tematów,
 • potrafi wyrażać własne zdanie i argumentować swoje poglądy podczas dyskusji,
 • posiada praktyczną wiedzę przydatną w prowadzeniu zdrowego stylu życia,
 • jest świadomy istoty wyrobienia nawyku kontaktu z rodzimym językiem.

Metody pracy

Ćwiczenia:

 • z rozumienia głównych wątków tekstu słyszanego (odpowiedzi w parach na otwarte pytania do tekstu; odpowiedzi na pytania typu prawda/fałsz, odczytywanie znaczenia słów z kontekstu),
 • z rozumienia wątków pobocznych tekstu słyszanego (zadania z lukami dotyczące związków frazeologicznych, wyrażeń idiomatycznych lub ciekawszych zagadnień leksykalnych; zadania na dobieranie; ćwiczenia skojarzeniowe),
 • rozwijające umiejętności efektywnej analizy informacji,
 • rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia (czytanie i analiza materiałów autentycznych z prasy/Internetu),
 • odświeżające zasób słownictwa (ćwiczenia w oparciu o tzw. chmurę wyrazów ułatwiające zapamiętywanie; ćwiczenia z wykorzystaniem synonimów/anonimów; zadania na dobieranie),
 • komunikacyjne z zakresu formułowania myśli, opinii, poglądów (udział w rozmowie w parach, w dyskusji, zadawanie pytań, analiza wypowiedzi poprzednika),
 • praca w parach, w grupach, debaty, dyskusje, krótkie 1-2 minutowe wystąpienia na forum grupy.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

 • ocena wykształconych umiejętności w postaci testu rozumienia ze słuchu (test sprawdzający rozumienie wypowiedzi ustnej po dwukrotnym obejrzeniu krótkiej prezentacji Ted Talk),
 • ocena wykształconych umiejętności w postaci testu pisemnego sprawdzającego znajomość słownictwa omawianego na zajęciach.


do góry ↑