Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyEnglish wanTED – kurs coachingowy z języka angielskiego z wykorzystaniem prezentacji TED TALKS (poziom B2)

English wanTED – kurs coachingowy z języka angielskiego z wykorzystaniem prezentacji TED TALKS (poziom B2)

Dane kursu

Numer kursu: J/2506
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Angielski
Poziom języka: B2
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Szkoła Języków Obcych
Autor kursu: mgr Katarzyna Różańska
Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Grupy

Numer grupy:J/2506/2
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Katarzyna Różańska
Cena:275.00 zł
Terminy: od 14-04-2017 do 23-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
114-04-2017
piątek
16:4519:00brak
221-04-2017
piątek
16:4519:00brak
328-04-2017
piątek
16:4519:00brak
405-05-2017
piątek
16:4519:00brak
512-05-2017
piątek
16:4519:00brak
619-05-2017
piątek
16:4519:00brak
726-05-2017
piątek
16:4519:00brak
802-06-2017
piątek
16:4519:00brak
909-06-2017
piątek
16:4519:00brak
1023-06-2017
piątek
16:4519:00brak

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B2.

English wanTED. Celem kursu na poziomie B2 jest rozwój kompetencji językowych i ciekawości poznawczej Słuchaczy na tematy związane z samodoskonaleniem w życiu osobistym i zawodowym. 3-4 minutowe prezentacje TED Talks posłużą za punkt wyjścia do dyskusji.

Na początku każdych zajęć Słuchacze odświeżą i poszerzą swój zasób słownictwa związany z omawianym tematem dzięki wykorzystaniu różnorodnych ćwiczeń leksykalnych. Następnie w oparciu o obejrzenie krótkiej 3-4 minutowej prezentacji TED Talk Słuchacze zapoznają się z użyciem słownictwa w kontekście i rozwiążą krótkie zadania z zakresu rozumienia głównych wątków wypowiedzi. Prezentacja TED Talk posłuży za punkt wyjścia do dyskusji i wymiany doświadczeń Słuchaczy. Kurs ma na celu rozwój umiejętności z zakresu formułowania wypowiedzi na niżej podane tematy związane z samorozwojem oraz doskonaleniem zawodowym:

 1. Leaving your comfort zone – poszerzanie strefy komfortu.
 2. Thinking out-of-the-box – twórcze myślenie.
 3. One step at a time – metoda małych kroków.
 4. No risk, no fun – nauka na błędach.
 5. Less is more – kiedy mniej znaczy więcej.
 6. Mindfulness – praktyka uważności.
 7. Work-life balance – odnaleźć równowagę.
 8. Reaching your potential – twórczy potencjał.
 9. Getting to the point – skuteczna komunikacja.
 10. Never failing to succeed – czym jest sukces?

Cel ogólny

Podstawowym celem kursu jest rozwój kompetencji językowych Słuchaczy, przede wszystkim doskonalenie rozumienia wypowiedzi ustnych rodzimych użytkowników języka, rozszerzenie zasobu słownictwa oraz umiejętności wyrażania opinii i uzasadniania swoich poglądów. Kurs ma również na celu zaszczepienie w Słuchaczach ciekawości poznawczej poprzez wykorzystywanie prezentacji Ted Talks do poszerzania zainteresowań i rozwoju światopoglądowego.

Cele szczegółowe

Szczegółowe cele kursu:

 • doskonalenie umiejętności rozumienia głównych wątków wypowiedzi rodzimych użytkowników języka,
 • rozszerzenie i odświeżenie bazy leksykalnej,
 • doskonalenie umiejętności wyrażania opinii na omawiane tematy,
 • usystematyzowanie wybranych zagadnień gramatycznych,
 • wykształcenie nawyku wykorzystywania zasobów Internetu do poszerzania kompetencji językowych i zainteresowań,
 • wyposażanie Słuchaczy w narzędzia niezbędne do rozwoju światopoglądowego.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz rozumie główne tezy dłuższych wypowiedzi rodzimych użytkowników języka.

Słuchacz zna słownictwo z zakresu omawianych tematów.

Słuchacz potrafi formułować opinie i wyrażać swoje poglądy.

Słuchacz potrafi uczestniczyć w debacie i argumentować swoje wypowiedzi.

Słuchacz zna narzędzia przydatne w samodzielnej pracy nad rozwojem kompetencji językowych.

Słuchacz jest świadomy istoty wyrobienia nawyku kontaktu z rodzimym językiem.

Metody pracy

Metody pracy:

 • ćwiczenia z ogólnego rozumienia tekstu słyszanego (odpowiedzi w parach na otwarte pytania do tekstu; odpowiedzi na pytania typu prawda/fałsz; zadania z wykorzystaniem materiałów ikonograficznych; zadania na dobieranie),
 • ćwiczenia ze szczegółowego rozumienia wybranych fragmentów tekstu słyszanego w oparciu o analizę słownictwa (zadania z lukami dotyczące związków frazeologicznych, wyrażeń idiomatycznych lub ciekawszych zagadnień leksykalnych; zadania na dobieranie; ćwiczenia skojarzeniowe),
 • ćwiczenia rozszerzające i systematyzujące bazę słownikową (ćwiczenia w oparciu o tzw. chmurę wyrazów ułatwiające zapamiętywanie; ćwiczenia z wykorzystaniem synonimów/anonimów; zadania z wykorzystaniem materiałów ikonograficznych; zadania na dobieranie; ćwiczenia asocjacyjne; ćwiczenia tematyczne: odnajdowanie słów nie pasujących do reszty lub grupowanie tematyczne wyrazów),
 • ćwiczenia komunikacyjne z zakresu formułowania myśli, opinii, poglądów (udział w dyskusji, debacie, rozmowie oraz przeprowadzanie wywiadów, krótkie wystąpienia),
 • ćwiczenia systematyzujące wiedzę gramatyczną w oparciu o tekst/kontekst (ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie form gramatycznych tj. układanie zdań z rozsypanki; ustalanie kolejności wyrazów; ćwiczenia praktyczne zgodne z metodą komunikacyjną: układanie pytań i odpowiedzi; formułowanie wyrażeń; tworzenie związków frazeologicznych),
 • praca w parach, w grupach, debaty, dyskusje, krótkie 2-3 minutowe wystąpienia.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

 • ocena wykształconych umiejętności w postaci testu pisemnego (test sprawdzający słownictwo i gramatykę z zakresu kursu),
 • ocena wykształconych umiejętności w postaci testu ustnego (rozmowa w parach na temat obejrzanej krótkiej 3-minutowej prezentacji).


do góry ↑