Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyEnglish for Human Resources (HR) – kurs angielskiego dla branży HR (poziom B1/B2)

English for Human Resources (HR) – kurs angielskiego dla branży HR (poziom B1/B2)

Dane kursu

Numer kursu: J/2889
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Angielski
Poziom języka: B1/B2
Liczba godzin: 33
Jednostki
odpowiedzialne:
Szkoła Języków Obcych
Autor kursu: mgr Paweł Ozyra
Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Grupy

Numer grupy:J/2889/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Paweł Ozyra
Cena:303.00 zł
Terminy: od 22-04-2017 do 01-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
122-04-2017
sobota
12:3014:45brak
229-04-2017
sobota
12:3014:45brak
306-05-2017
sobota
12:3014:45brak
413-05-2017
sobota
12:3014:45brak
520-05-2017
sobota
12:3014:45brak
627-05-2017
sobota
12:3014:45brak
703-06-2017
sobota
12:3014:45brak
810-06-2017
sobota
12:3014:45brak
917-06-2017
sobota
12:3014:45brak
1024-06-2017
sobota
12:3014:45brak
1101-07-2017
sobota
12:3014:45brak

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B1/B2.

Kurs jest adresowany do pracodawców i pracowników działów personalnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką HR. Zajęcia mają na celu zapoznanie Słuchaczy ze specyfiką słownictwa specjalistycznego używanego w branży HR oraz opanowanie umiejetności komunikacyjnych, przydatnych w codziennej praktyce zawodowej. Jest to kurs nastawiony na poszerzanie znajomości słownictwa oraz rozwijanie sprawności mówienia.

Tematyka kursu:

 1. Recruitment / Rekrutacja pracowników.
 2. Selection / Selekcja kandydatów.
 3. Employment contracts / Umowy pracownicze.
 4. Working patterns / Organizacja pracy.
 5. Grievance procedures / Procedury składania i rozpoznawania skarg.
 6. Health and safety / Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 7. Training and development / Szkolenia i rozwój.
 8. Job appraisal / Ocena pracownika.
 9. Reward and remuneration / Nagrody i wynagrodzenie.

Umiejetności:

 1. Opisywanie kompetencji, obowiazków i procedur.
 2. Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i dyscyplinarnych.
 3. Negocjowanie umów.
 4. Rozwiazywanie konfliktów.
 5. Aktywne uczestniczenie w rozmowie.
 6. Tworzenie dokumentów personalnych.

Cel ogólny

Opanowanie przez Słuchaczy słownictwa specjalistycznego oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie B1/B2.

Cele szczegółowe

 • wprowadzenie terminologii używanej w branży HR,
 • poszerzanie znajomości słownictwa specjalistycznego,
 • rozwijanie swobodnej komunikacji w typowych sytuacjach zawodowych,
 • doskonalenie umiejętności stosowania bardziej złożonych struktur gramatycznych.

Korzyści dla słuchacza

Kurs pozwoli Słuchaczom:

 1. Nabyć umiejetność posługiwania się słownictwem specjalistycznym stosowanym w branży HR.
 2. Konstruować dokumenty personalne w języku angielskim.
 3. Wyeliminować najczęstsze błędy gramatyczne i leksykalne.
 4. Zwiększyć swobodę wypowiedzi.

Szczegółowe efekty kształcenia:

Wiedza:

 • Słuchacz zna podstawowe pojęcia i zagadnienia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi,
 • rozumie język specjalistyczny stosowany w dokumentach personalnych, umowach o pracę, itp.,
 • Słuchacz wie, jakie są różnice w przepisach dotyczących prawa pracy między Polską a Wielką Brytanią,
 • zna procedury składania i rozpoznawania skarg,
 • zna zasady postępowania dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy,
 • ma wiedzę na temat doradztwa personalnego.

Umiejętności:

 • Słuchacz potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym stosowanym w branży HR,
 • posiada umiejetność komunikacji na płaszczyźnie zawodowej na poziomie B2,
 • potrafi opisywać kompetencje, obowiązki i procedury,
 • potrafi napisać życiorys zawodowy oraz list przewodni,
 • umie przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną i dyscyplinarną,
 • umie dokonać oceny okresowej pracownika,
 • potrafi rozwiązywać problemy, które mogą wystąpić pomiędzy pracownikami, a także między pracodawcą a pracownikami,
 • posiada umiejętność negocjacji (np. warunków umowy lub podwyżki).

Metody pracy

Komunikatywne uczenie języka, technologie informacyjne, praca indywidualna i w parach, praca w grupach, odgrywanie ról, rozwiązywanie problemów, dyskusja dydaktyczna.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin pisemny ze znajomości słownictwa oraz wypowiedź ustna na zadany temat związany z branżą HR.do góry ↑