Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyEnglish as a Business Lingua Franca / Angielski jako Język Świata Biznesu (poziom B2)

English as a Business Lingua Franca / Angielski jako Język Świata Biznesu (poziom B2)

Dane kursu

Numer kursu: J/0757
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Angielski
Poziom języka: B2
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Neofilologii
Autor kursu: mgr Piotr Choromański
Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Grupy

Numer grupy:J/0757/5
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Piotr Choromański
Cena:275.00 zł
Terminy: od 23-05-2017 do 25-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
123-05-2017
wtorek
17:5020:3010
230-05-2017
wtorek
17:5020:3010
306-06-2017
wtorek
17:5020:3010
420-06-2017
wtorek
17:5020:3010
527-06-2017
wtorek
17:5020:3010
604-07-2017
wtorek
17:5020:3010
711-07-2017
wtorek
17:5020:3010
818-07-2017
wtorek
17:5020:3010
925-07-2017
wtorek
17:5020:3010
Numer grupy:J/0757/6
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Piotr Choromański
Cena:275.00 zł
Terminy: od 11-05-2017 do 13-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
111-05-2017
czwartek
17:5020:3010
218-05-2017
czwartek
17:5020:3010
325-05-2017
czwartek
17:5020:3010
401-06-2017
czwartek
17:5020:3010
508-06-2017
czwartek
17:5020:3010
622-06-2017
czwartek
17:5020:3010
729-06-2017
czwartek
17:5020:3010
806-07-2017
czwartek
17:5020:3010
913-07-2017
czwartek
17:5020:3010

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B2.

Kurs przeznaczony dla osób pragnących rozwinąć umiejętności komunikacyjne i językowe w zakresie angielskiego biznesowego.

Kurs obejmuje ćwiczenia leksykalne, dyskusje oraz studium przypadku w ramach następujących tematów:

 1. Types of companies. Company structure and hierarchy. The recruitment process. Motivation at work. / Rodzaje firm. Struktura i hierarchia firmy. Proces rekrutacyjny. Motywacja w pracy.
 2. Trainings and career development opportunities. Business travel and international assignments. Building business relationships. / Szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego. Wyjazdy służbowe i przydziały zagraniczne. Budowanie relacji biznesowych.
 3. Corporate culture. Project management. Teamwork and team meetings. Freelance work. / Kultura korporacyjna. Zarządzanie projektem. Praca zespołowa i spotkania zespołu. Praca jako wolny strzelec.
 4. International marketing. The power of brands. Advertising and cultural differences. / Marketing międzynarodowy. Siła marki. Reklama a różnice kulturowe.
 5. Company finances. Business strategies. Mergers and acquisitions. Crisis management. / Finanse firmy. Strategie biznesowe. Fuzje i przejęcia. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.
 6. Investments and venture capital. Start-up companies. Running and building your own business. / Innowacje. Inwestycje i kapitał wysokiego ryzyka. Młode firmy. Prowadzenie i rozwój własnej firmy.

Lista tematów może być rozszerzona na podstawie preferencji Słuchaczy.

Cel ogólny

 • pogłębienie umiejętności językowych w zakresie leksyki i gramatyki języka angielskiego biznesowego,
 • pogłębienie umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w międzynarodowym środowisku biznesowym,
 • doskonalenie znajomości języka angielskiego biznesowego na poziomie B2.

Cele szczegółowe

 • rozwinięcie sprawności przekazywania informacji i wyrażania opinii w języku angielskim,
 • rozwinięcie sprawności aktywnego słuchania i prowadzenia dyskusji w języku angielskim,
 • poszerzenie znajomości słownictwa biznesowego i gramatyki funkcjonalnej na poziomie B2.

Korzyści dla słuchacza

 • Słuchacze nabędą słownictwo oraz poznają struktury gramatyczne języka angielskiego potrzebne do efektywnej komunikacji biznesowej,
 • Słuchacze będą potrafili budować i rozumieć wypowiedzi ustne o tematyce biznesowej w języku angielskim,
 • Słuchacze będą potrafili sprawnie posługiwać się językiem angielskim w kontaktach biznesowych.

Metody pracy

 • dyskusje w grupach,
 • rozmowy/scenariusze w parach,
 • ćwiczenia leksykalne,
 • case studies.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

 • prace domowe, zadawane co zajęcia, mające na celu pomóc Słuchaczom w przyswojeniu nowego słownictwa,
 • praca w grupach nad studium przypadku (case studies) połączona z prezentacją efektów współpracy Słuchaczy,
 • obserwacja i ocena zaangażowania Słuchaczy w dyskusje prowadzone na zajęciach.


do góry ↑