Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyDobry start II – czyli język niemiecki na co dzień (poziom A2)

Dobry start II – czyli język niemiecki na co dzień (poziom A2)

Dane kursu

Numer kursu: J/0913
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Niemiecki
Poziom języka: A2
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Szkoła Języków Obcych
Autor kursu: mgr Jadwiga Śmiechowska
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:J/0913/4
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Jadwiga Śmiechowska
Cena:275.00 zł
Terminy: od 27-04-2017 do 29-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
127-04-2017
czwartek
17:1519:5005
204-05-2017
czwartek
17:1519:5005
311-05-2017
czwartek
17:1519:5005
418-05-2017
czwartek
17:1519:5005
525-05-2017
czwartek
17:1519:5005
601-06-2017
czwartek
17:1519:5005
708-06-2017
czwartek
17:1519:5005
822-06-2017
czwartek
17:1519:5005
929-06-2017
czwartek
17:1519:5005

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku niemieckim na poziomie A2.

1. Tematyka:

 • udzielanie informacji – symulacje zdarzeń i reakcje,
 • w poszukiwaniu swojego miejsca „Wohn-Typ”,
 • tydzień w pracy,
 • w podróży służbowej za granicą – grafik spotkań i czynności,
 • nastawieni na konsumpcję – blaski i cienie życia społeczeństw konsumpcyjnych; projekt: reklama,
 • czy coś Pani/Panu dolega? - wizyta u lekarza, podróż samolotem; na lotnisku w Berlinie,
 • „Cztery pory roku” czyli jak budzi się natura przy muzyce,
 • to było dawno temu – na podstawie bajki o „Rotkäppchen”,
 • emigracja zarobkowa – pro/contra argumenty,
 • gdzie spędzić urlop? Nad morzem, w górach, czy …?
 • jutro…, pojutrze …prognozowanie/planowanie.

2. Modele zdań/środki językowe:

 • udzielanie informacji,
 • wyrażanie poglądów i upodobań,
 • planowanie/argumentowanie,
 • nakazy/zakazy/dawanie wskazówek,
 • opisywanie grafiki/porównywanie/dokonywanie wyboru.

3. Zagadnienia gramatyczne:

 • czasowniki rozdzielnie złożone/formy czasu przeszłego: Imperfekt i Perfekt/przymiotnik - stopniowanie/szyk w zdaniach ze spójnikami: obwohl, wenn …? konstrukcjez um...zu; rekcja czasowników; Futur I.

Cel ogólny

Doskonalenie umiejętności prowadzenia konwersacji na tematy z życia codziennego; rozwijanie kompetencji międzykulturowych.

Cele szczegółowe

 • pobudzenie aktywności drogą interakcji,
 • poznanie zasad gramatyki niezbędnych do poprawnej komunikacji,
 • poznawanie realiów i zainteresowanie kulturą krajów niemieckojęzycznych.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze:

 • przyswoją słownictwo ukierunkowane tematycznie,
 • poznają zagadnienia gramatyczne warunkujące poprawną komunikację,
 • pogłębią umiejętność udzielania informacji, opisywania miejsc i wydarzeń, wyrażania poglądów,
 • będą rozumieć wypowiedzi, a także inicjować i podtrzymywać rozmowę w zakresie ćwiczonej tematyki dotyczącej sytuacji życia codziennego,
 • nabędą sprawność kreatywnego działania w grupie, a tym samym przełamywania barier w wypowiadaniu się w języku obcym.

Metody pracy

Zajęcia realizowane z użyciem zróżnicowanych metod i strategii wspierających motywację - z naciskiem na tzw. „podejście komunikacyjne”, zakładające zdobycie umiejętności efektywnego porozumiewania się, adekwatnego do sytuacji i tematu rozmowy.
Preferowane metody, techniki i formy pracy:

 • konwersacje,
 • ćwiczenia ukierunkowane na rozumienie treści – wychwycenie w tekście ważnych informacji,
 • ćwiczenia systematyzujące gramatykę,
 • uczenie się poprzez działanie – prezentowanie stanowiska w określonej sprawie (argumentowanie),
 • opisywanie na zasadzie porównania,
 • rozmowa,
 • wymiana opinii,
 • odgrywanie ról,
 • symulacje zdarzeń,
 • dialogi w parach,
 • praca w grupach.

Metoda eklektyczna; interakcyjne aktywności typowe dla podejścia komunikacyjnego przy użyciu technik rozwijających poszczególne sprawności językowe; inne techniki wspomagające działania w zakresie łączenia elementów leksykalnych z uwzględnieniem zasad gramatycznych.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin w formie pisemnej oraz ustnej:

 • część ustna: autoprezentacja oraz krótka konwersacja z Wykładowcą na wybrany - realizowany w ramach zajęć - temat,
 • część pisemna: test pytań otwartych, sformułowanych w odniesieniu do treści tekstu – na poziomie A2.


do góry ↑