Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyDobry start – czyli niemiecki od podstaw (poziom A1)

Dobry start – czyli niemiecki od podstaw (poziom A1)

Dane kursu

Numer kursu: J/0376
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Niemiecki
Poziom języka: A1
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Szkoła Języków Obcych
Autor kursu: mgr Jadwiga Śmiechowska
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:J/0376/3
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Jadwiga Śmiechowska
Cena:275.00 zł
Terminy: od 10-04-2017 do 26-06-2017
Lokalizacja:Kampus Ochota
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
110-04-2017
poniedziałek
17:1519:3505
224-04-2017
poniedziałek
17:1519:3505
308-05-2017
poniedziałek
17:1519:3505
415-05-2017
poniedziałek
17:1519:3505
522-05-2017
poniedziałek
17:1519:3505
629-05-2017
poniedziałek
17:1519:3505
705-06-2017
poniedziałek
17:1519:3505
812-06-2017
poniedziałek
17:1519:3505
919-06-2017
poniedziałek
17:1519:3505
1026-06-2017
poniedziałek
17:1519:3505

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku polskim i niemieckim na poziomie A1.

Kurs skierowany jest do Słuchaczy, którzy nie uczyli się wcześniej języka niemieckiego.

Tematyka:

 1. Udzielanie informacji o sobie, wyrażanie upodobań.
 2. Ja i moje otoczenie – mieszkanie z widokiem na ….
 3. Życie razem czy oddzielnie ?
 4. Model rodziny/Jak żyje Single w dużym mieście ?
 5. Dzisiaj spotkamy się w … - określenie miejsca i czasu.
 6. Do kina/teatru czy na wystawę? – czyli co zrobić, aby się nie nudzić ?       
 7. Nowe kontakty …, nowi przyjaciele – zaproszenie na przyjęcie/przepis na ulubioną potrawę.
 8. Z wizytą u znajomych w Niemczech.
 9. Zakupy w supermarkecie – czyli ile wydać, aby nie  zbankrutować ?
 10. Za granicą – w banku/w restauracji/w hotelu … .
 11. Mieszkanie w mieście czy na wsi? – pro/contra argumenty.
 12. Spacer po Wiedniu – muzyka i specjały wiedeńskie.
 13. Dzień pracy – wybrane czynności; nazywanie urządzeń technicznych, korzystanie z nich.

Modele zdań/środki językowe:

 1.  Udzielanie standardowych informacji/wyrażanie poglądów.
 2.  Planowanie/rozwiązywanie problemu/argumentowanie.
 3.  Nakazy/zakazy/dawanie wskazówek.
 4.  Wiadomości/informacje – SMS/e-mail.
 5.  Opisywanie/porównywanie/dokonywanie wyboru.

Zagadnienia gramatyczne:

 1. Odmiana czasowników/deklinacja rzeczowników/tworzenie zdań/liczebniki/negacje/przyimki/formy czasu przeszłego/ przymiotnik/tryb rozkazujący/zdania ze spójnikami: und, aber, oder …/zdania z trotzdem, deshalb…/szyk w zdaniach ze spójnikami: weil, obwohl, wenn.

Cel ogólny

 • doskonalenie umiejętności prowadzenia konwersacji na tematy z życia codziennego,
 • rozumienie i przekazywanie prostych informacji.

Cele szczegółowe

 • integracja sprawności (rozumienie – mówienie – pisanie),
 • pobudzenie aktywności drogą interakcji,
 • poznanie zasad gramatyki niezbędnych do poprawnej komunikacji,
 • zainteresowanie kulturą krajów niemieckojęzycznych.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze:      

 • przyswoją słownictwo w zakresie wybranych tematów, co umożliwi im łatwiejsze nawiązywanie kontaktów za granicą,
 • poznają zagadnienia gramatyczne niezbędne do poprawnej komunikacji,
 • nabędą umiejętność rozumienia komunikatów i udzielania prostych informacji,
 • będą rozumieć wypowiedzi ustne i pisemne o nieskomplikowanym poziomie trudności, a także inicjować i podtrzymywać rozmowę w zakresie ćwiczonej tematyki dotyczącą sytuacji życia codziennego,
 • nabędą sprawność kreatywnego działania w grupie, a tym samym przełamywania barier w wypowiadaniu się w języku obcym.

Metody pracy

Zajęcia realizowane z użyciem metod tradycyjnych i nowoczesnych z naciskiem na tzw. „podejście komunikacyjne”, zakładające zdobycie umiejętności efektywnego porozumiewania się, adekwatnego do sytuacji i tematu rozmowy.
Preferowane metody, techniki i formy pracy:

 • konwersacje,
 • ćwiczenia ukierunkowane na rozumienie treści – wychwycenie w tekście ważnych informacji,
 • ćwiczenia systematyzujące gramatykę,
 • uczenie się poprzez działanie – prezentowanie stanowiska w określonej sprawie (argumentowanie),
 • opisywanie na zasadzie porównania,
 • rozmowa,
 • wymiana opinii,
 • odgrywanie ról,
 • symulacje zdarzeń,
 • dialogi w parach,
 • praca w grupach.

Metoda eklektyczna, interakcyjne aktywności typowe dla podejścia komunikacyjnego przy użyciu technik rozwijających poszczególne sprawności językowe.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin w formie pisemnej oraz ustnej:

 • część ustna: autoprezentacja oraz krótka konwersacja z Wykładowcą na wybrany - realizowany w ramach zajęć - temat,
 • część pisemna: test pytań zamkniętych, sformułowanych w odniesieniu do treści tekstu – na poziomie A1.


do góry ↑