Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyDla zakochanych w Turcji – kurs języka tureckiego od podstaw (poziom A1)

Dla zakochanych w Turcji – kurs języka tureckiego od podstaw (poziom A1)

Dane kursu

Numer kursu: J/2830
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Turecki
Poziom języka: A1
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Orientalistyczny
Autor kursu: mgr Agnieszka Lesiczka
Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Grupy

Numer grupy:J/2830/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Agnieszka Lesiczka
Cena:395.00 zł
Terminy: od 13-04-2017 do 29-06-2017
Lokalizacja:Ul.Bednarska
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
113-04-2017
czwartek
18:0020:00brak
220-04-2017
czwartek
18:0020:00brak
327-04-2017
czwartek
18:0020:00brak
404-05-2017
czwartek
18:0020:00brak
511-05-2017
czwartek
18:0020:00brak
618-05-2017
czwartek
18:0020:00brak
725-05-2017
czwartek
18:0020:00brak
801-06-2017
czwartek
18:0020:00brak
908-06-2017
czwartek
18:0020:00brak
1022-06-2017
czwartek
18:0020:00brak
1129-06-2017
czwartek
18:0020:30brak

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku polskim i tureckim na poziomie A1.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie miały wcześniej kontaktu z językiem tureckim lub które chcą usystematyzować i powtórzyć ten język od podstaw. Są to również idealne zajęcia dla osób, które planują wyjazd do Turcji. Zajęcia mają na celu wypracowanie umiejętności rozumienia, słuchania i porozumiewania się w języku tureckim na poziomie A1. Słuchaczom zaprezentowane zostanie słownictwo oraz struktury gramatyczne niezbędne do porozumiewania się w sytuacjach dnia codziennego oraz w kontakcie z osobami tureckojęzycznymi. Szczególny nacisk położony jest na praktyczny aspekt języka tureckiego.

Tematy i zagadnienia omawiane na zajęciach:

 1. Zapoznawanie się z użytkownikami języka tureckiego - podstawowe zwroty w języku tureckim.
 2. Przedstawianie się.
 3. Nazwy miejsc oraz przedmiotów z najbliższego otoczenia.
 4. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 5. Nazwy państw, języków oraz mieszkańców.
 6. Nazwy podstawowych przymiotników.
 7. Nazwy potraw i napojów tureckich.
 8. Nauka liczenia, tworzenia liczby mnogiej oraz liczebników porządkowych.
 9. Rodzina - nazwy członków rodziny.
 10. Tryb rozkazujący.
 11. Opis mieszkania lub domu.
 12. Nazwy kolorów.
 13. Opisywanie wykonywanych czynności w czasie teraźniejszym.
 14. Sposoby spędzania czasu wolnego.

Słuchacze zapoznani zostaną z następującymi zagadnieniami gramatycznymi:

 1. bu, şu, o, burası, şurası, orası.
 2. mı? / değil; var / yok.
 3. Bulunma Hali Eki.
 4. Sayılar.
 5. Çokluk Eki.
 6. Ayrılma Hali Eki, Belirtme Hali Eki, Bulunma Hali Eki, Yönelme Hali Eki.
 7. -dan önce, -dan sonra.
 8. Emir.
 9. Şahıs Zamirleri.
 10. Şimdiki Zaman.

Cel ogólny

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności rozumienia oraz porozumiewania się w języku tureckim na poziomie podstawowym, a także przybliżenie Słuchaczom zagadnień związanych w kulturą turecką. Szczególny nacisk położony jest na praktyczny aspekt języka.

Cele szczegółowe

1.Nauczenie czytania i pisania alfabetu tureckiego.

2.Nauczenie harmonii samogłoskowej w języku tureckim.

3.Zapoznanie Słuchaczy ze słownictwem dotyczącym:

 • zapoznawania i przedstawiania się,
 • podstawowych zwrotów w języku tureckim,
 • rodziny i najbliższego otoczenia,
 • życia codziennego,
 • sposobu spędzania czasu wolnego i wykonywania codziennych czynności,
 • określania czasu,
 • zakupów i sposobu określania cen.

4.Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami gramatycznymi na poziomie podstawowym. 

5.Zapoznanie z wybranymi elementami tureckiej kultury.

6.Praca nad rozwinięciem umiejętności rozumienia, słuchania i porozumiewania się w języku tureckim.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze mają wiedzę na temat zastosowania konstrukcji gramatycznych i z prostych zdań potrafią odczytać poszukiwane informacje.

Słuchacze analizując krótkie formy tekstowe, potrafią je nazwać (zaproszenie, CV, ogłoszenie, rozkaz, życzenie, przeprosiny).

Analizując wysłuchane teksty potrafią odpowiedzieć na ich podstawie na zadane pytania.

Słuchacze rozumieją omówione zagadnienia gramatyczne (określanie położenia rzeczy w przestrzeni, zadawanie pytań o przedmioty i ich właściwości, liczby, liczebniki porządkowe, tworzenie liczby mnogiej, związek przynależności, tryb rozkazujący, zaimki, użycie przymiotników w zdaniu, odmiana czasowników przez osoby w czasie teraźniejszym, tworzenie czasu teraźniejszego) i potrafią zastosować je w praktyce tworząc własne zdania w języku tureckim.

Słuchacze rozumieją podstawowe zdania w języku tureckim wypowiadane podczas dialogu lub konwersacji osób tureckojęzycznych. Potrafią włączyć się do dyskusji na poziomie podstawowym i odpowiedzieć na zadane im pytania.

Metody pracy

 • metoda komunikacyjna,
 • wypowiedzi indywidualne,
 • metoda fiszek,
 • czytanie krótkich tekstów i wykonywanie ćwiczeń na ich podstawie,
 • słuchanie tekstów i wykonywanie ćwiczeń na ich podstawie,
 • ćwiczenia gramatyczno-strukturalne,
 • gry i zabawy,
 • zadania domowe.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Test składający się z 3 części:

 • rozumienie tekstu czytanego,
 • rozumienie tekstu ze słuchu,
 • egzamin ustny (rozmowa w języku tureckim).


do góry ↑