Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyAngielski w pracy: prezentacje od A do Z. Praktyczny kurs w języku angielskim (poziom B2)

Angielski w pracy: prezentacje od A do Z. Praktyczny kurs w języku angielskim (poziom B2)

Dane kursu

Numer kursu: J/0899
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Angielski
Poziom języka: B2
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Szkoła Języków Obcych
Autor kursu: dr Hanna Mrozowska
Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Grupy

Numer grupy:J/0899/5
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Hanna Mrozowska
Cena:275.00 zł
Terminy: od 03-07-2017 do 21-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
103-07-2017
poniedziałek
18:3020:00brak
204-07-2017
wtorek
18:3020:00brak
305-07-2017
środa
18:3020:00brak
406-07-2017
czwartek
18:3020:00brak
507-07-2017
piątek
18:3020:00brak
610-07-2017
poniedziałek
18:3020:00brak
711-07-2017
wtorek
18:3020:00brak
812-07-2017
środa
18:3020:00brak
913-07-2017
czwartek
18:3020:00brak
1014-07-2017
piątek
18:3020:00brak
1117-07-2017
poniedziałek
18:3020:00brak
1218-07-2017
wtorek
18:3020:00brak
1319-07-2017
środa
18:3020:00brak
1420-07-2017
czwartek
18:3020:00brak
1521-07-2017
piątek
18:3020:00brak

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B2.

Kurs stawia sobie przede wszystkim na celu praktyczne przygotowanie Słuchaczy do jak najefektywniejszego zaprezentowania się na forum życia publicznego i zawodowego w języku angielskim. Zajęcia zorganizowane są wokół następujących zagadnień:

 1. Jak efektywnie zacząć i zakończyć prezentację.
 2. Jak budować spójność prezentacji, a co za tym idzie - skuteczność argumentu.
 3. Jak nawiązywać i podtrzymywać kontakt z publicznością.
 4. Jak przygotowywać i wykorzystywać właściwe materiały wspierające prezentację (np. slajdy).
 5. Jak radzić sobie z pytaniami ze strony publiczności.
 6. Jak używać głosu i kontrolować ‘mowę ciała’ w trakcie prezentacji.
 7. Jak radzić sobie z problemami międzykulturowymi w przypadku prezentacji w języku angielskim na forum międzynarodowym.

W celu zapewnienia Słuchaczom jak najwięcej praktyki, na każdy z wyżej wymienonych aspektów przeznacza się dwa kolejne zajęcia. Po wprowadzeniu danego zagadnienia za pomocą filmów, nagrań audio i tekstów, Słuchacze przechodzą do ćwiczeń, korzystając z zestawu zadań na specjalnie przygotowanym handout’cie. Na kolejnych zajęciach Słuchacze prezentują krótkie prezentacje z wykorzystaniem tego aspektu. Na zakończenie kursu każda osoba uczestnicząca w zajęciach zachęcana jest do przygotowania i wygłoszenia własnej, całej prezentacji na wybrany temat przydatny w życiu zawodowym.

Cel ogólny

Wykształcenie umiejętności efektywnego i efektownego zaprezentowania się w środowisku zawodowym w języku angielskim.

Cele szczegółowe

 • wiedza: zapoznanie się z modelami i strategiami efektywnych prezentacji w języku angielskim,
 • umiejętności: wykształcenie kompetencji odpowiedniego przygotowania i wygłoszenia prezentacji w języku angielskim,
 • postawy: kształtowanie postawy otwartego, aktywnego i kompetentnego uczestnictwa w życiu publicznym i zawodowym w języku angielskim.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze:

 • poszerzą wiedzę na temat modeli i strategii prezentacji w języku angielskim,
 • wykształcą umiejętności efektywnego prezentowania się w życiu zawodowym w języku angielskim,
 • rozwiną praktyczne kompetencje językowe w języku angielskim na poziomie B2.

Metody pracy

Metody ukierunkowane na rozwój kompetencji językowych: ćwiczenia integrujące sprawność rozumienia tekstu słuchanego, czytanego oraz mówienia (np. pytania do tekstu, prawda/fałsz, wielokrotny wybór, uzupełnianie zdań lub fraz), praca indywidualna, w parach i grupach; dyskutowanie zagadnień w całej grupie.

Metody ukierunkowane na rozwój wiedzy i kompetencji z zakresu prezentacji: zadania w parach i małych grupach, odgrywanie ról, indywidualne ćwiczenie poszczególnych aspektów prezentacji, dyskusja w całej grupie.

Metody ukierunkowane na rozwój autoświadomości językowej oraz umiejętności uczenia się: ankieta potrzeb i oczekiwań na początku kursu, ankieta postępów w środku kursu, kwestionariusze samo-oceny po zadaniach praktycznych.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin kończący kurs ma charakter ustny i odbywa się w języku angielskim. Egzamin składa się z dwóch części. Część praktyczna to przedstawienie przez Słuchacza własnej prezentacji i jej omówienie. W części teoretycznej Słuchacz otrzymuje dwa-trzy pytania dotyczące wybranych aspektów wiedzy na temat przygotowywania i wygłaszania prezentacji w języku angielskim.do góry ↑