Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyAngielski w pracy: networking od A do Z. Praktyczny kurs w języku angielskim (poziom B1/B2)

Angielski w pracy: networking od A do Z. Praktyczny kurs w języku angielskim (poziom B1/B2)

Dane kursu

Numer kursu: J/0486
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Angielski
Poziom języka: B1/B2
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Szkoła Języków Obcych
Autor kursu: dr Hanna Mrozowska
Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Grupy

Numer grupy:J/0486/5
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Hanna Mrozowska
Cena:275.00 zł
Terminy: od 03-07-2017 do 21-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
103-07-2017
poniedziałek
16:4518:15brak
204-07-2017
wtorek
16:4518:15brak
305-07-2017
środa
16:4518:15brak
406-07-2017
czwartek
16:4518:15brak
507-07-2017
piątek
16:4518:15brak
610-07-2017
poniedziałek
16:4518:15brak
711-07-2017
wtorek
16:4518:15brak
812-07-2017
środa
16:4518:15brak
913-07-2017
czwartek
16:4518:15brak
1014-07-2017
piątek
16:4518:15brak
1117-07-2017
poniedziałek
16:4518:15brak
1218-07-2017
wtorek
16:4518:15brak
1319-07-2017
środa
16:4518:15brak
1420-07-2017
czwartek
16:4518:15brak
1521-07-2017
piątek
16:4518:15brak

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B1/B2.

Kurs skupia się na tzw. networkingu, czyli umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów w środowisku zawodowym przy zastosowaniu języka angielskiego.

Networking odbywa się poza typowym stołem obrad i obejmuje sytuacje, takie jak np. witanie gości w firmie, rozmowę w przerwie konferencji, wspólny spacer po mieście czy kolację na zakończenie negocjacji. Sytuacje te przynoszą często jedyną okazję na to, by móc się odpowiednio zaprezentować i nawiązać bardziej indywidualny kontakt z innymi osobami z branży zawodowej, co może zaowocować lepszą współpracą w przyszłości. Kurs stawia sobie zatem na celu przygotowanie Słuchaczy do jak najskuteczniejszego wykorzystywania wszelkich okazji, tego typu, dla budowania sieci kontaktów zawodowych.

Program zajęć zbudowany jest wokół pięciu podstawowych umiejętności, które winny charakteryzować osobę dobrze nawiązującą kontakt z innymi:

 1. Zdolności prowadzenia tzw. small talk.
 2. Bycia dobrym słuchaczem.
 3. Umiejętności prowadzenia rozmowy, a także ‘zarządzania’ nią.
 4. Poprawnego, biegłego i precyzyjnego stosowania języka.
 5. Uwrażliwienia na różnice kulturowe.

Poszczególne zajęcia przynoszą obszerny materiał ćwiczeń i zadań językowych oraz sytuacyjnych, który ma wspomagać rozwijanie i doskonalenie tych umiejętności. Regularnie też wykorzystywane są materiały audiowizualne. Słuchacze zachęcani są do realizowania własnego, zindywidualizowanego toku nauki na podstawie oceny swych potrzeb i systematycznej analizy swych postępów.

Cel ogólny

Wykształcenie umiejętności efektywnego i efektownego zaprezentowania się oraz nawiązywania kontaktów w środowisku zawodowym w języku angielskim.

Cele szczegółowe

 • wiedza: zapoznanie się ze strategiami nawiązywania kontaktów w środowisku pracy w kulturze anglosaskiej oraz ze słownictwem przydatnym do realizacji tego celu,
 • umiejętności: wykształcenie kompetencji niezbędnych do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów w środowisku pracy, w tym przede wszystkim sprawności mówienia w języku angielskim,
 • postawy: kształtowanie postawy otwartości, ciekawości i kompetentnego uczestnictwa w kontaktach międzyludzkich w środowisku zawodowym.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze:

 • uzyskają lub poszerzą wiedzę na temat strategii nawiązywania i podtrzymywania kontaktów w środowisku pracy przy wykorzystaniu odpowiedniego słownictwa w języku angielskim,
 • wykształcą umiejętności efektywnego prezentowania się w środowisku zawodowym i podniosą swoje kompetencje w sprawności mówienia w języku angielskim,
 • nabędą postawę otwartości, ciekawości i kompetentnego uczestnictwa w budowaniu sieci kontaktów zawodowych.

Metody pracy

Metody ukierunkowane na rozwój kompetencji językowych: ćwiczenia integrujące sprawności rozumienia tekstu słuchanego, czytanego oraz mówienia (np. pytania do tekstu, prawda/fałsz, wielokrotny wybór, uzupełnianie zdań lub fraz), ćwiczenia i zadania na podnoszenie sprawności mówienia (dialog, problem sytuacyjny, role-play, symulacja), praca indywidualna, w parach i w grupach, dyskutowanie zagadnień w całej grupie.

Metody ukierunkowane na rozwój autoświadomości językowej oraz umiejętności uczenia się: ankieta potrzeb i oczekiwań (na początku kursu), ankiety postępów i kwestionariusze autooceny, indywidualny plan nauki prowadzony przez Słuchaczy.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin kończący kurs ma charakter ustny, odbywa się w języku angielskim i obejmuje 2-3 pytania teoretyczne, dotyczące strategii i zasad networkingu, oraz 2 pytania praktyczne oparte na zadaniach sytuacyjnych.do góry ↑