Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyAngielski na co dzień. Problemy współczesnego człowieka – kurs języka angielskiego część IV (poziom B2)

Angielski na co dzień. Problemy współczesnego człowieka – kurs języka angielskiego część IV (poziom B2)

Dane kursu

Numer kursu: J/2566
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Angielski
Poziom języka: B2
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Szkoła Języków Obcych
Autor kursu: dr Sławomir Maskiewicz
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:J/2566/2
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Sławomir Maskiewicz
Cena:275.00 zł
Terminy: od 22-04-2017 do 24-06-2017
Lokalizacja:Kampus Ochota
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
122-04-2017
sobota
09:0011:15brak
229-04-2017
sobota
09:0011:15brak
306-05-2017
sobota
09:0011:15brak
413-05-2017
sobota
09:0011:15brak
520-05-2017
sobota
09:0011:15brak
627-05-2017
sobota
09:0011:15brak
703-06-2017
sobota
09:0011:15brak
810-06-2017
sobota
09:0011:15brak
917-06-2017
sobota
09:0011:15brak
1024-06-2017
sobota
09:0011:15brak
Numer grupy:J/2566/3
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Sławomir Maskiewicz
Cena:275.00 zł
Terminy: od 22-04-2017 do 24-06-2017
Lokalizacja:Kampus Ochota
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
122-04-2017
sobota
14:0016:15brak
229-04-2017
sobota
14:0016:15brak
306-05-2017
sobota
14:0016:15brak
413-05-2017
sobota
14:0016:15brak
520-05-2017
sobota
14:0016:15brak
627-05-2017
sobota
14:0016:15brak
703-06-2017
sobota
14:0016:15brak
810-06-2017
sobota
14:0016:15brak
917-06-2017
sobota
14:0016:15brak
1024-06-2017
sobota
14:0016:15brak

Opis kursu

Kura prowadzony w języku angielskim na poziomie B2.

Kurs przewidziany jest dla słuchaczy na poziomie B2; średnio po około 550 godzinach nauki języka angielskiego. Tematyka kursu koncentruje sie wokół sytuacji komunikacyjnych związanych z omawianiem problemów współczesnego człowieka (polityka, konsumpcjonizm, przestępczość). W trakcie kursu kształcone będą wszystkie sprawności językowe, choć główny nacisk położony zostanie na sprawność mówienia i rozumienia ze słuchu. Tematyka kursu obejmuje wybrane problemy XXI wieku, w tym:

1. Problemy polityczne w kraju i na świecie oraz ich wpływ na życie codzienne, np. problemy współczesnej demokracji, wydarzenia w Polsce i za granicą.

2. Problemy związane z różnicami kulturowymi w zglobalizowanym świecie, np. imigracja i integracja.

3. Problemy lokalne - związane z funkcjonowaniem wspólnoty i społeczeństwa, np. projekty lokalne.

4. Problemy i dylematy moralne i etyczne współczesnej nauki, np. modyfikacje genetyczne.

5. Problemy związane ze przestępczością w zglobalizowanym świecie, np. przestępczość w sieci.

Kurs przeznaczony jest dla zmotywowanych Słuchaczy gotowych do samodzielnego rozwijania kompetencji językowych pod kierunkiem nauczyciela, w tym do regularnego wykonywania pracy domowej.

Cel ogólny

Utrwalanie i doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz kultury krajów angielskiego obszaru językowego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania pod względem komunikacyjnym we współczesnym świecie w środowisku anglojęzycznym, w szczególności w zakresie omawiania wybranych problemów XXI wieku.

Cele szczegółowe

Kształcenie czterech sprawności językowych, ze szczególnym naciskiem na sprawność mówienia i rozumienia ze słuchu.

Kształcenie znajomości kultury krajów angielskiego obszaru językowego, zwłaszcza Wielkiej Brytanii, w tym m.in. poprzez komentowanie wydarzeń bieżących.

Utrwalanie i poznawanie nowych struktur gramatycznych, funkcji językowych oraz słownictwa przewidzianych dla poziomu B2 CEFR.

Kształcenie kompetencji kulturowych i społecznych.

Podnoszenie świadomości językowej i autonomii w zakresie akwizycji języka obcego.

Korzyści dla słuchacza

Po ukończeniu kursu Słuchacze:

 • posługują się czynnie i biernie szerszym zakresem słownictwa i struktur morfo-syntaktycznych na poziomie B2 CEFR,
 • potrafią czytać i szczegółowo rozumieć artykuły z opiniotwórczej prasy anglojęzycznej,
 • potrafią budować duższe wypowiedzi ustne i pisemne w celu wyrażania własnych poglądów oraz relacjonowania zjawisk w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych,
 • korzystają z pełniejszego zakresu form samokształcenia w zakresie nauki języka angielskiego,
 • swobodnie formułują własne oraz doceniają poglądy uczestników dyskusji (innych Słuchaczy) przestrzegając norm kulturowych,
 • lepiej współpracują w grupie określając i realizując założone cele.

Metody pracy

 • podejście komunikacyjne,
 • praca z tekstem, fragmentami fimów dokumentalnych i fabularnych oraz podkastami,
 • dyskusja w parach i na forum grupy,
 • ćwiczenia leksykalne i gramatyczne,
 • tworzenie dłuższych wypowiedzi pisemnych,
 • praca samodzielna.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Test obejmujący zadania sprawdzające wszystkie sprawności językowe, w tym struktury oraz materiał leksykalny przerabiany w trakcie kursu oraz wypowiedź ustna na podstawie materiału audio.do góry ↑