Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyAngielski – od zera do bohatera! Część V (poziom A2/B1)

Angielski – od zera do bohatera! Część V (poziom A2/B1)

Dane kursu

Numer kursu: J/3027
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Angielski
Poziom języka: A2/B1
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Szkoła Języków Obcych
Autor kursu: mgr Irena Szkurłat-Jędrak
Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Grupy

Numer grupy:J/3027/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Irena Szkurłat-Jędrak
Cena:275.00 zł
Terminy: od 22-04-2017 do 24-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
122-04-2017
sobota
09:3012:15brak
206-05-2017
sobota
09:3012:15brak
313-05-2017
sobota
09:3012:20brak
420-05-2017
sobota
09:3012:20brak
527-05-2017
sobota
09:3012:20brak
603-06-2017
sobota
09:3012:20brak
710-06-2017
sobota
09:3012:20brak
824-06-2017
sobota
09:3012:20brak

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie A2.

Kurs ten jest przeznaczony dla osób na poziomie A2/B1, które chciałyby pogłębić zdobytą wcześniej znajomość języka angielskiego, a przede wszystkim zapoznać się ze słownictwem i wyrażeniami idiomatycznymi używanymi w środowisku anglojęzycznym, zarówno w kraju, jak i podczas wyjazdów za granicę. Słuchacze poznają współczesny język potoczny, umożliwiający sprawne funkcjonowanie w sytuacjach dnia codziennego, zarówno w życiu towarzyskim, jak i zawodowym. Słuchacze będą mieli okazję wyrażania swoich poglądów, argumentowania i nawiązania dyskusji na tematy społeczne we współczesnym świecie.

Proponowane tematy:

1. Mój dom jest moim królestwem – Brytyjczyk w domu i w swoim własnym kraju.

2. Brytyjczyk w podróży – sceptycyzm wobec innych kultur.

3. Rodzina czy kariera – dylematy pokolenia X i Y.

4. Praca – kwalifikacje, wyścig szczurów i wypalenie zawodowe.

5. Tu i teraz – standard życia w przeszłości i obecnie.

6. Fair play i doping w sporcie.

7. Środki masowego przekazu i ich opiniotwórcza rola.

8. Imperatyw społeczny: młodzi, piękni, sprawni i szczęśliwi?

9. Stereotypy dotyczące Brytyjczyków i Amerykanów.

10. Cyberjęzyk.

Cel ogólny

Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności wypowiadania sie na tematy ogóle, dotyczące spraw codziennych, pracy zawodowej i kontaktów towarzyskich. Przewiduję się również zapoznanie Słuchaczy z problematyką społeczną, tradycjami anglosaskimi, opiniotwórczą rolą mediów oraz szeroko rozumianymi zagadnieniami z dziedziny kultury.

Cele szczegółowe

Rozbudowanie bazy leksykalnej w obrębie zagadnień związanych z życiem codziennym, pracą zawodową, kontaktami społecznymi, problemami współczesnego świata, przekazem informacji w mediach oraz życiem kulturalnym w krajach anglosaskich. Strona leksykalna podbudowana będzie wyrażeniami idiomatycznymi i strukturami gramatycznymi najczęściej używanymi w języku angielskim. Przewiduje się również zapoznanie Słuchaczy z podstawową korespondencją e-mailową w formie notatki, przekazanie informacji, napisanie zaproszenia, życzeń, gratulacji itp.

 

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz będzie w stanie podjąć rozmowę na tematy ogólne, towarzyskie i społeczne, a także związane z pracą, zainteresowaniami i problemami współczesnego świata. Kurs umożliwi Słuchaczom rozumieć współczesny język angielski w mowie i piśmie, przekazać informację, nawiązać rozmowę, wymienić poglądy na różnorodne tematy oraz zainicjować dyskusję. Tematy poruszane na zajęciach pozwolą Słuchaczowi wyrazić swoje poglądy na wiele spraw natury prywatnej, jak i społecznej. Ponadto Słuchacz zapozna się z podstawowymi formami wypowiedzi pisemnych, jak zaproszenie, akceptacja i odrzucenie zaproszenia, notatka, przekazanie informacji i inne.

Metody pracy

Praca indywidualna, praca w zespołach i parach, dialogi sytuacyjne, prezentacje i wymiana poglądów.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny dotyczy treści, słownictwa i struktur poznanych w toku zajęć. Egzamin ustny dotyczy wypowiedzi i wyrażania opinii na tematy omawiane podczas zajęć.do góry ↑