Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & NarodyAngielski – od zera do bohatera! Część IV (poziom A2)

Angielski – od zera do bohatera! Część IV (poziom A2)

Dane kursu

Numer kursu: J/2560
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Angielski
Poziom języka: A2
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Szkoła Języków Obcych
Autor kursu: mgr Irena Szkurłat-Jędrak
Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Grupy

Numer grupy:J/2560/2
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Irena Szkurłat-Jędrak
Cena:275.00 zł
Terminy: od 12-04-2017 do 21-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
112-04-2017
środa
18:0020:15brak
219-04-2017
środa
18:0020:15brak
326-04-2017
środa
18:0020:15brak
410-05-2017
środa
18:0020:15brak
517-05-2017
środa
18:0020:15brak
624-05-2017
środa
18:0020:15brak
731-05-2017
środa
18:0020:15brak
807-06-2017
środa
18:0020:15brak
914-06-2017
środa
18:0020:15brak
1021-06-2017
środa
18:0020:15brak
Numer grupy:J/2560/3
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Irena Szkurłat-Jędrak
Cena:275.00 zł
Terminy: od 21-04-2017 do 30-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
121-04-2017
piątek
18:0020:15brak
228-04-2017
piątek
18:0020:15brak
305-05-2017
piątek
18:0020:15brak
412-05-2017
piątek
18:0020:15brak
519-05-2017
piątek
18:0020:15brak
626-05-2017
piątek
18:0020:15brak
702-06-2017
piątek
18:0020:15brak
809-06-2017
piątek
18:0020:15brak
923-06-2017
piątek
18:0020:15brak
1030-06-2017
piątek
18:0020:15brak

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie A2.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chciałyby pogłębić zdobytą wcześniej znajomość języka angielskiego, a przede wszystkim poznać całą gamę słownictwa używanego w środowisku anglojęzycznym, zarówno w kraju, jak i podczas wyjazdów za granicę. Słuchacze poznają praktyczny język potoczny, używany w sytuacjach towarzyskich i zawodowych, oraz podczas wymiany poglądów na tematy i problemy współczesnego świata. Pozwoli to Słuchaczom nawiązać dyskusję i wyrazić opinie dotyczące przemian i zjawisk w dobie globalizacji. Zagadnienia gramatyczne będą wprowadzone w sposób zwięzły i praktyczny.

Tematy i zagadnienia proponowane podczas zajęć:

 1. Świat współczesny i jego problemy - bezrobocie, uzależnienia, przemoc, depresja etc.
 2. Obraz świata w mediach - wybrane elementy języka prasowego tzw. journalese. Rozumienie nagłówków i typowych zwrotów używanych w mediach.        
 3. Internet jako alternatywa wobec prasy. Reklama w mediach.
 4. Wielokulturowość w krajach anglosaskich. Razem czy osobno?
 5. Zabytki i atrakcje turystyczne. Co warto zwiedzić w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
 6. Oferta kulturowa, tradycyjna i współczesna. Kultura wysoka i kultura masowa.
 7. Przyroda wokół nas - flora i fauna. Problemy ekologiczne.
 8. Homo mobilis - człowiek w ciągłym ruchu: transport miejski, podróże po kraju i świecie. Emigracja i jej motywy.
 9. Świat biznesu: znane firmy i wielkie korporacje.
 10. Poprawność polityczna contra wolność słowa - za i przeciw.
 11. Hegemonia języka angielskiego i jego wpływ na języki narodowe.

Cel ogólny

Rozwinięcie umiejętności wypowiadania się na tematy ogólne, szczególnie dotyczące życia codziennego, pracy zawodowej, zainteresowań, życia w społeczeństwie i problemów społecznych, roli mediów, problemów ekologicznych i kulturowych.

Cele szczegółowe

Rozbudowanie bazy leksykalnej w obręcie zagadnień związanych z życiem codziennym, pracą zawodową, zainteresowaniami, kontaktami społecznymi, problemami współczesnego świata, ochroną środowiska, przekazem informacji w mediach oraz szeroko rozumianym życiem kulturalnym. Strona leksykalna podbudowana będzie wyrażeniami idiomatycznymi najczęściej używanymi w kontaktach społecznych, w dyskusjach na temat różnorodnych problemów w dobie globalizacji oraz w języku prasy i w biznesie. Przewiduje się powtórzenie i wprowadzenie struktur gramatycznych niezbędnych w typowych sytuacjach społecznych.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze rozwiną praktyczne kompetencje językowe ułatwiające sprawniejsze porozumiewanie się w sytuacjach prywatnych i zawodowych, podczas podróży i w kontaktach towarzyskich. Kurs rozwinie umiejętność rozumienia języka mówionego oraz wyrażania własnych opinii na różnorodne tematy.

Metody pracy

Praca w grupach i parach, krótkie prezentacje, wymiana opinii na tematy omawiane na zajęciach.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny dotyczy treści, słownictwa i struktur poznanych w toku zajęć. Egzamin ustny dotyczy wypowiedzi i wyrażania opinii na tematy omawiane na zajęciach.do góry ↑