Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & Narody"Popular Culture in videos and documentaries". Współczesna kultura anglojęzyczna w pigułce (poziom B2/C1)

"Popular Culture in videos and documentaries". Współczesna kultura anglojęzyczna w pigułce (poziom B2/C1)

Dane kursu

Numer kursu: J/2427
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Angielski
Poziom języka: B2/C1
Liczba godzin: 36
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Neofilologii
Autor kursu: mgr Marcin Sroczyński
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:J/2427/2
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Marcin Sroczyński
Cena:330.00 zł
Terminy: od 24-04-2017 do 26-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
124-04-2017
poniedziałek
19:2020:55brak
227-04-2017
czwartek
19:2020:55brak
304-05-2017
czwartek
19:2020:55brak
408-05-2017
poniedziałek
19:2020:55brak
511-05-2017
czwartek
19:2020:55brak
615-05-2017
poniedziałek
19:2020:55brak
718-05-2017
czwartek
19:2020:55brak
822-05-2017
poniedziałek
19:2020:55brak
925-05-2017
czwartek
19:2020:55brak
1029-05-2017
poniedziałek
19:2020:55brak
1101-06-2017
czwartek
19:2020:55brak
1205-06-2017
poniedziałek
19:2020:55brak
1308-06-2017
czwartek
19:2020:55brak
1412-06-2017
poniedziałek
19:2020:55brak
1519-06-2017
poniedziałek
19:2020:55brak
1622-06-2017
czwartek
19:2020:55brak
1726-06-2017
poniedziałek
19:2021:00brak

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B2/C1.

Podczas zajęć Słuchacze zapoznają się z materiałami video i artykułami prasowymi dotyczącymi innego aspektu dziedziny objętej kursem.

 1. British Food – ryba, frytki i pudding.
 2. Halloween & Pagan Roots of Easter – co Brytyjczycy świętują? (I)
 3. Boxing Day Craze & April's Fool – co Brytyjczycy świętują? (II)
 4. Dylan Moran – stereotypy na wesoło.
 5. Monty Python & Little Britain – klasyczny angielski humor.
 6. When Albums Ruled the World – złote czasy rocka.
 7. Glam Icons – David Bowie, Elton John, brokat i makijaż.
 8. Punk and Fashion – od 30 Savile Row do 430 King's Road.
 9. Crazy Skyscrapers – światowej sławy brytyjscy architekci.
 10. Women in Britain – feminizm Virginii Woolf i „męskie” rządy Margaret Thatcher.
 11. Hollywood, Poles, and Spike Jonze – kulisy fabryki snów.
 12. Scottish Referendum, BrExit i inne przygody brytyjskiej demokracji.

Nagrania są zróżnicowane treściowo, jednak wszystkie obejmują podobne obszary tematyczne (popkultura), co pozwala na poznawanie a następnie utrwalanie słownictwa z danej dziedziny (przemysł filmowy, muzyka, moda, telewizja, poczucie humoru, historia, kulinaria, zakupy, obyczaje).
Nagrania są zróżnicowane również pod względem:

 • stylistycznym: język potoczny, język dziennikarski, wypowiedzi „ludzi z ulicy” itp.,
 • odmian regionalnych języka angielskiego: akcent brytyjski, amerykański, szkocki, obcokrajowców.

Na zajęcia składać się będą ćwiczenia z ogólnego zrozumienia słyszanego tekstu, komentarzy do wizualnego aspektu nagrań, szczegółowej analizy językowej wybranych fragmentów, streszczania, parafrazowania oraz przedstawiania własnej opinii i dyskusji.

Cel ogólny

Słuchacze poprzez atrakcyjne i zróżnicowane reportaże video dotyczące brytyjskiej i amerykańskiej kultury popularnej poszerzają swe kompetencje językowe i zdobywają wiedzę praktyczną.

Cele szczegółowe

Cele poznawcze:

 • rozwijanie zainteresowań Słuchaczy i poszerzanie ich wiedzy dotyczącej brytyjskiej i amerykańskiej kultury popularnej.

Cele językowe:

 • doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu różnych użytkowników języka angielskiego oraz uczestniczenia w dyskusji w języku angielskim na poziomie B2/C1,
 • poszerzanie słownictwa dotyczącego przemysłu filmowego, muzyki, mody, telewizji, poczucia humoru, historii, kulinariów, obyczajów.

Korzyści dla słuchacza

Wiedza i umiejętności kulturowe:

 • Słuchacz ma wiedzę związaną z prezentowanymi aspektami brytyjskiej i amerykańskiej kultury popularnej, historią kina i muzyki, sylwetkami twórców, lokalną specyfiką sposobów obchodzenia świąt, poczucia humoru, kuchni itp.

Kompetencje językowe:

 • Słuchacz rozumie nagrania zawierające wypowiedzi rodzimych użytkowników języka angielskiego zróżnicowanych pod względem stylu, akcentu, tempa, rejestru i stopnia trudności,
 • zna słownictwo z dziedzin objętych kursem (przemysł filmowy, muzyka, moda, telewizja, humor, historia, kulinaria, zakupy, obyczaje),
 • formułuje opinie i wyraża swoje preferencje,
 • uczestniczy w dyskusji, potrafi odnieść się do wypowiedzi innych uczestników kursu.

Metody pracy

 • ćwiczenia z ogólnego zrozumienia słyszanego tekstu, komentarzy do wizualnego aspektu nagrań oraz szczegółowa analiza językowa wybranych fragmentów (CLT),
 • praca w grupach, burza mózgów - konfrontacja wiedzy i opinii Słuchaczy na zadane tematy,
 • streszczanie, parafrazowanie oraz przedstawianie własnej opinii, dyskusja,
 • fragmenty autentycznych wypowiedzi będą stanowić przyczynek do objaśniania ciekawszych kwestii gramatycznych i słownikowych, zawsze z naciskiem na praktyczne zastosowanie (pogadanka).

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin składający się z dwóch części:

 • krótki test pisemny słownictwa poznanego na zajęciach (10-15 pytań) oraz 1-2 minutowe nagranie video o tematyce i zakresie językowym zbliżonym do zawartości kursu,
 • dyskusja sprawdzająca zrozumienie oraz umiejętność wyrażenia komentarza/opinii tak, jak to było czynione na zajęciach.


do góry ↑