Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaJęzyki & Narody"Amazing Knowledge – From Prehistory to Space Travel." Popularnonaukowe ciekawostki w anglojęzycznych reportażach wideo (poziom B2/C1)

"Amazing Knowledge – From Prehistory to Space Travel." Popularnonaukowe ciekawostki w anglojęzycznych reportażach wideo (poziom B2/C1)

Dane kursu

Numer kursu: J/2426
Dziedzina wiedzy: Języki & Narody
Język: Angielski
Poziom języka: B2/C1
Liczba godzin: 36
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Neofilologii
Autor kursu: mgr Marcin Sroczyński
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:J/2426/2
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Marcin Sroczyński
Cena:330.00 zł
Terminy: od 24-04-2017 do 17-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
124-04-2017
poniedziałek
16:4519:1010
208-05-2017
poniedziałek
16:4519:1010
315-05-2017
poniedziałek
16:4519:1010
422-05-2017
poniedziałek
16:4519:1010
529-05-2017
poniedziałek
16:4519:1010
605-06-2017
poniedziałek
16:4519:1010
712-06-2017
poniedziałek
16:4519:1010
819-06-2017
poniedziałek
16:4519:1010
926-06-2017
poniedziałek
16:4519:1010
1003-07-2017
poniedziałek
16:4519:1010
1110-07-2017
poniedziałek
16:4519:1010
1217-07-2017
poniedziałek
16:4519:1010

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B2/C1.

Podczas zajęć Słuchacze zapoznają się z materiałem video o charakterze popularnonaukowym, dotyczącym innego aspektu dziedziny objętej kursem.

 1. Our Body Clock – zegar biologiczny i co z niego wynika.
 2. How to Make Better Decisions – sztuczki ludzkiego umysłu.
 3. The History of Medicine – podejrzane mikstury dziewiętnastego wieku.
 4. The Birth of Psychoanalysis – tajemnice nieświadomości.
 5. How PR became prominent – mariaż psychologii i marketingu.
 6. From Conspicuous Consumption to Procrastination – bolączki współczesności.
 7. Mysteries of the Garden of Eden – gdzie leżał rajski ogród?
 8. The Curiosity Rover – wycieczka na Marsa.
 9. Exploring Jupiter – brawurowa misja programu Juno.
 10. Underwater World – wgłąb oceanu.
 11. Cyber Crime – niebezpieczeństwa XXI wieku.
 12. The Internet Revolution – jak zmienił się nasz świat po 1990 roku.

Nagrania są zróżnicowane treściowo, jednak wszystkie mają charakter popularnonaukowy, co pozwala na wyrobienie umiejętności rozumienia tego typu materiałów, przy jednoczesnym poznawaniu słownictwa z danej dziedziny (psychologia, historia, biologia, medycyna, religioznawstwo, kryminalistyka, astronautyka).
Nagrania są zróżnicowane również pod względem:

 • stylistycznym: od prostego języka potocznego, poprzez sformułowania typowe dla żargonu naukowego, język dziennikarski, wypowiedzi „ludzi z ulicy”,
 • odmian regionalnych języka angielskiego: akcent brytyjski, amerykański, australijski, obcokrajowców.

Na zajęcia składać się będą ćwiczenia z ogólnego zrozumienia słyszanego tekstu, komentarzy do wizualnego aspektu nagrań, szczegółowej analizy językowej wybranych fragmentów, streszczania, parafrazowania oraz przedstawiania własnej opinii i dyskusji.

Cel ogólny

Słuchacze, poprzez atrakcyjne i zróżnicowane reportaże video o tematyce popularnonaukowej, poszerzają swoje kompetencje językowe i zdobywają wiedzę praktyczną.

Cele szczegółowe

Cele poznawcze:

 • rozwijanie zainteresowań Słuchaczy i poszerzanie ich wiedzy dotyczącej psychologii, socjologii, historii, biologii, medycyny, religii, kryminalistyki, astronomii, astronautyki.

Cele językowe:

 • doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu różnych użytkowników języka angielskiego oraz uczestniczenia w dyskusji w języku angielskim na poziomie B2/C1,
 • poszerzanie słownictwa dotyczącego wyżej wymienionych dziedzin.

Korzyści dla słuchacza

Wiedza i umiejętności kulturowe:

 • Słuchacz ma wiedzę związaną z prezentowanymi zjawiskami dotyczącymi różnych dziedzin nauki (psychologia, socjologia, historia, biologia, medycyna, religioznawstwo, kryminalistyka, astrologia, astronautyka), poznaje materiały odzwierciedlające współczesny stan wiedzy w danych dziedzinach.

Kompetencje językowe:

 • Słuchacz rozumie nagrania zawierające wypowiedzi rodzimych użytkowników języka angielskiego, zróżnicowane pod względem stylu, akcentu, tempa, rejestru i stopnia trudności,
 • zna słownictwo o charakterze popularnonaukowym, związane z tematami objętymi kursem,
 • formułuje opinie i wyraża swoje preferencje,
 • uczestniczy w dyskusji, potrafi odnieść się do wypowiedzi innych Słuchaczy kursu.

Metody pracy

 • ćwiczenia z ogólnego zrozumienia słyszanego tekstu, komentarzy do wizualnego aspektu nagrań oraz szczegółowa analiza językowa wybranych fragmentów (CLT),
 • praca w grupach, burza mózgów - konfrontacja wiedzy i opinii Słuchaczy na zadane tematy,
 • streszczanie, parafrazowanie oraz przedstawianie własnej opinii, dyskusja,
 • fragmenty autentycznych wypowiedzi będą stanowić przyczynek do objaśniania ciekawszych kwestii gramatycznych i słownikowych, zawsze z naciskiem na praktyczne zastosowanie (pogadanka).

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin składający się z dwóch części:

 • krótki test pisemny ze słownictwa poznanego na zajęciach (10-15 pytań) oraz 1-2 minutowe nagranie video o tematyce i zakresie językowym zbliżonym do zawartości kursu,
 • dyskusja sprawdzająca zrozumienie oraz umiejętność wyrażenia komentarza/opinii tak, jak to było czynione na zajęciach.


do góry ↑