Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek & ŚrodowiskoTerenowa edukacja leśna

Terenowa edukacja leśna

Dane kursu

Numer kursu: S/0005
Dziedzina wiedzy: Człowiek & Środowisko
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Biologii
Autor kursu: dr Anna Namura-Ochalska
Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Grupy

Numer grupy:S/0005/2
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Anna Namura-Ochalska
Cena:254.00 zł
Terminy: od 22-04-2017 do 20-05-2017
Lokalizacja:Zajęcia terenowe
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
122-04-2017
sobota
10:0014:30brak
223-04-2017
niedziela
10:0014:30brak
306-05-2017
sobota
10:0014:30brak
407-05-2017
niedziela
10:0014:30brak
520-05-2017
sobota
10:0014:30brak

Opis kursu

Słuchacze poznają kolejne zbiorowiska leśne występujące w naszym kraju, zróżnicowane pod względem żyzności i wilgotności podłoża; będą to m.in.: bory świeże, bory bagienne, bory mieszane oraz pięknie wykształcone olsy, z uwzględnieniem ich charakterystycznej kombinacji gatunków w warstwie drzew, krzewów i zielnej. Puszcza Kampinoska odznacza się bogactwem siedlisk dzięki występowaniu wydm śródlądowych i zagłębień między wydmowych stanowiąc znakomity obiekt dla poznania różnorodności naszych lasów. 
Szukanie łęgów nadwiślanych wierzbowych i topolowych w m.st. Warszawa.


Zarówno łęgi wierzbowe, jak i topolowe stanowią najbardziej zagrożone lasy Europy o znaczeniu priorytetowym Masowo niszczone przez człowieka przede wszystkim wskutek regulacji i pogłębianiu rzek oraz budowie wałów przeciw powodziowych. Najważniejszym czynnikiem dla ich powstania i trwania jest zalew powierzchniowy, wykształcają się na siedliskach zalewanych wodami rzecznymi.

Słuchacze kursu poszukają tych cennych przyrodniczo lasów w centrum Warszawie penetrując brzegi Wisły, poznają ich charakterystyczną fizjonomię i skład gatunkowy, nauczą się odróżniać różne gatunki wierzb i topól: wierzbę białą, szarą, kruchą, purpurową, wiciową, oraz topolę białą, szarą, czarną, osiką i sadzoną niegdyś masowo topolę euroamerykańską. Na koniec spotkania odpowiemy na pytanie: czy na terenach zalewowych powinno uzyskiwać się zgodę na zabudowę, zwłaszcza domów mieszkalnych?  Inwazja obcych gatunków w polskich lasach; walka z czeremchą amerykańską Padus serotina w Kampinoskim Parku Narodowym.


Słuchacze zapoznają się z inwazją obcych gatunków w zbiorowiskach leśnych, wprowadzonych najczęściej świadomie przez człowieka a stanowiących obecnie, poza utratą siedlisk, największe zagrożenie dla naszych lasów. Przekonamy się naocznie do jakiej degradacji i całkowitego zniszczenia naszych fitocenoz leśnych jest w stanie doprowadzić m.in. inwazja czeremchy amerykańskiej Padus serotina i akacji robiniowej (robinii akacjowej) Robinia pseudacacia, całkowicie wypierając nasze gatunki leśnych. Uczestnicy kursu dokonają analizy zdegradowanych zbiorowisk leśnych, z których gatunki ojczyste uległy wycofaniu zarówno z runa, jak i z warstwy drzew i krzewów, a masowo rozprzestrzeniły się osobniki czeremchy amerykańskiej, powodując wykształcenie lasów czeremchowych. Słuchacze stoczą walkę na śmierć i życie z wrogiem, przy użyciu łopat, maczet, sekatorów i własnych rąk.
 
W ramach kursu uczestnicy będą podziwiać pięknie zachowane w obrębie wielkiej Warszawy naturalne grądy, łęgi i olsy ale również poznają różne formy degeneracji fitocenoz leśnych wskutek nasilającej się antropopresji spowodowanej wpływem wielkiego miasta. Kurs udowodni ogromną różnorodność naszych lasów nawet bez potrzeby wyjeżdżania ze stolicy. Mam nadzieję, że terenowa edukacja w lasach – wykaże ogromne korzyści wynikające z bezpośredniego kontaktu z przyrodą i zadowolenie jego Słuchaczy.

Cel ogólny

  • wyprowadzenie Słuchaczy kursu z sal wykładowych do lasu i poznanie zbiorowisk leśnych w zależności od bonitacji siedlisk (żyzności i wilgotności podłoża), od ubogich i suchych borów sosnowych, po żyzne i bagienne olsy,
  • zajęcia w terenie zapewnią lepsze poznanie i zrozumienie otaczającej nas przyrody. Celem kursu jest także uświadomienie Słuchaczy, jak ważną rolę pełnią lasy w życiu każdego z nas oraz o konieczności ich ochrony, zrównoważonej gospodarki i racjonalnej rekreacji: las dla nas, my dla lasu.

Cele szczegółowe

  • umiejętność rozpoznawania gatunków drzew, krzewów i pospolitych roślin zielnych rosnących w naszych lasach; znajomość gatunków borowych i lasów liściastych,
  • zdobycie wiedzy o inwazyjnych gatunkach leśnych i różnorodnych metodach ich eliminacji - identyfikacja "obcych" w zbiorowiskach leśnych,
  • poznanie zasad klasyfikacji i typologii zbiorowisk leśnych; fitosocjologiczna a siedliskowe typy lasów,
  • przegląd różnorodnych zbiorowisk leśnych w zależności od żyzności i wilgotności siedlisk; od bardzo suchych i ubogich borów po  bardzo żyzne i wilgotne łęgi nadrzeczne,
  • jesień to czas na grzyby; nauczanie rozpoznawania grzybów jadalnych,
  • zdobycie wiedzy na temat antropogenicznych zagrożenia naszych lasów.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze poznają różne typy najlepiej zachowanych naturalnych lasów w obrębie unikatowego rezerwatu „Las Bielański” i Kampinoskiego Parku Narodowego.
Podczas kursu Słuchacze nauczą się znajomości gatunków: drzew lasotwórczych, krzewów, roślin runa charakterystycznych dla danych typów fitocenoz, zasad klasyfikacji zbiorowisk leśnych; leśnej i fitosocjologicznej, jak również  uświadomienie uczestnikom kursu znaczenia lasów dla jakości życia ludzi i korzyści wynikających z bezpośredniego kontaktu człowieka z przyrodą, zwłaszcza z lasami. Las jest bowiem naszym najlepszym bioterapeutą: spacer po lesie uspokaja, uwrażliwia, wyzwala najlepsze emocje…, zwłaszcza jeśli będziemy znać otaczające nas leśne gatunki i siedliska przyrodnicze.

Metody pracy

Zajęcia w terenie, wykład połączony z dyskusją, nauka oznaczania gatunków i identyfikacja roślinności.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Prezentacja.do góry ↑