Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek & ŚrodowiskoPtaki wokół nas – wybrane zagadnienia z ornitologii

Ptaki wokół nas – wybrane zagadnienia z ornitologii

Dane kursu

Numer kursu: S/2956
Dziedzina wiedzy: Człowiek & Środowisko
Liczba godzin: 40
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Biologii
Autorzy kursu: dr Danuta Jędraszko-Dąbrowska
dr Alicja Gryczyńska
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:S/2956/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Alicja Gryczyńska
dr Danuta Jędraszko-Dąbrowska
Cena:352.00 zł
Terminy: od 09-05-2017 do 13-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
109-05-2017
wtorek
16:3020:0015
213-05-2017
sobota
09:0012:45brak
316-05-2017
wtorek
16:3020:0015
420-05-2017
sobota
09:0012:15brak
523-05-2017
wtorek
16:3020:0015
627-05-2017
sobota
06:1509:45brak
730-05-2017
wtorek
16:3020:0015
806-06-2017
wtorek
16:3020:0015
913-06-2017
wtorek
16:3020:0015

Opis kursu

 1. Przegląd głównych grup ptaków Polski (wygląd, sylwetka, środowisko życia, głosy, charakterystyczne cechy ułatwiające rozpoznanie, nauka korzystania z lornetki). Ćwiczenie: praktyczna nauka rozpoznawania ptaków.
 2. Adaptacje morfologiczne ptaków do środowiska i trybu życia (przystosowania w budowie dzioba, nóg, skrzydeł, rodzaje upierzenia, znaczenie barw). Ćwiczenie: identyfikacja okazów ptaków przy pomocy atlasów.
 3. Zachowania ptaków związane z odżywianiem się (techniki zdobywania pokarmu, optymalizacja żerowania, żerowanie indywidualne i grupowe, konkurencja) Ćwiczenie: przydzielanie identyfikowanych okazów ptaków do różnych grup pokarmowych, ustalanie związku budowy dzioba ze sposobem odżywiania się.
 4. Dlaczego ptaki śpiewają? (tworzenie par, obrona terytorium, różne sposoby wydawania dźwięków przez ptaki, funkcje innych, niż śpiew, sygnałów głosowych). Ćwiczenie: rozpoznawanie ptaków po głosach.
 5. Okres lęgowy u ptaków (gniazdowanie indywidualne i w koloniach, rodzaje gniazd, opieka nad potomstwem, obrona gniazda, pasożytnictwo lęgowe). Ćwiczenie: identyfikacja gniazd i jaj ptasich.
 6. Sposoby pomagania ptakom (sztuczne miejsca lęgowe, typy budek, karmniki, zasady dokarmiania, ratowanie i żywienie piskląt, organizacje zajmujące się ochroną ptaków). Ćwiczenie: dopasowywanie gatunków ptaków do ich naturalnych środowisk, gniazd i sztucznych miejsc lęgowych.

Wycieczki w teren:

 1. Park Łazienkowski + Muzeum Łowiectwa (rozpoznawanie ptaków i ich głosów w parku miejskim, kolekcja ptaków w Muzeum Łowiectwa. Ptaki łowne i chronione, rzadkie i pospolite, adaptacje do środowiska, dymorfizm w upierzeniu, barwy ochronne i barwy godowe).
 2. Stawy Raszyńskie (ptaki wodne, ptaki roślinności pobrzeża i zadrzewień, obserwacja kolonii kormoranów i czapli).
 3. Wilanów - rejon Morysinka (ptaki mozaiki środowisk, pokaz zastosowania sieci ornitologicznych, pomiary ptaków, typy obrączek).

Na wycieczkach trasa do przejścia wynosi ok. 5 km. Słuchacze samodzielnie dojeżdżają na miejsca spotkań. Koszt biletów do Muzeum Łowiectwa (ok. 5 PLN/os.) Słuchacze ponoszą sami.

Cel ogólny

Zapoznanie Słuchaczy z najczęściej spotykanymi w Polsce gatunkami ptaków oraz wybranymi zagadnieniami z ornitologii.

Cele szczegółowe

 1. Opanowanie umiejętności rozpoznawania w terenie szeregu gatunków ptaków, a także niektórych głosów.
 2. Poznanie adaptacji ptaków do środowiska i trybu życia.
 3. Poznanie problemów i sposobów ochrony ptaków.

Korzyści dla słuchacza

 1. Praktyczna umiejętność rozpoznawania w terenie najczęściej spotykanych gatunków ptaków.
 2. Umiejętność powiązania cech budowy zewnętrznej ptaka ze środowiskiem i trybem życia (poruszanie się, odżywianie się, itp.).
 3. Nauka posługiwania się sprzętem ornitologicznym (lornetki, sieci ornit., obrączki).
 4. Zdobycie umiejętności pomagania ptakom (budki lęgowe, dokarmianie).

Metody pracy

1. Wykłady, zajęcia praktyczne, warsztaty;

2. Seminaria, dyskusje dotycząca poczynionych przez Słuchaczy obserwacji ornitologicznych;

3. Praca w terenie - sprzęt ornitologiczny i metody jego wykorzystania.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Sprawdzian praktycznej umiejętności rozpoznawania ptaków, jaj i gniazd.

Sprawdzian znajomości wybranych zagadnień z biologii ptaków.do góry ↑