Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek & ŚrodowiskoPies w edukacji i aktywizacji społecznej. Zagadnienia teoretyczne pedagogiki z udziałem psów

Pies w edukacji i aktywizacji społecznej. Zagadnienia teoretyczne pedagogiki z udziałem psów

Dane kursu

Numer kursu: S/2866
Dziedzina wiedzy: Człowiek & Środowisko
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział "Artes Liberales"
Autor kursu: mgr Agnieszka Potocka
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:S/2866/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Agnieszka Potocka
Cena:220.00 zł
Terminy: od 10-06-2017 do 02-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
110-06-2017
sobota
09:0016:0055
211-06-2017
niedziela
09:0016:0055
301-07-2017
sobota
09:0016:0055
402-07-2017
niedziela
09:0014:0045

Opis kursu

Zajęcia obejmują tematykę dogoterapii (kynoterapii) jako Interwencji z Udziałem Zwierząt (według International Association of Human-Animal Interaction - IAHAIO). Pozwalają na zapoznanie się z wiedzą teoretyczną dotyczącą angażowania psów w edukację i aktywizację społeczną ludzi. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu będą przydatne dla nauczycieli, osób planujących wolontariat w organizacjach społecznych oraz właścicieli i opiekunów psów.

Wykłady, ćwiczenia i dyskusje obejmują następujące tematy:

1. Wstęp: zagadnienia ogólne dotyczące relacji człowiek-pies:

 • antro(po)zoologia jako nauka badająca relacje człowieka z innymi zwierzętami,
 • pies jako zwierzę udomowione: pochodzenie i historia relacji,
 • przyczyny poszukiwania kontaktów ludzi z innymi zwierzętami: mechanizmy biologiczne, społeczne i kulturowe,
 • role psów w świecie ludzi: uwarunkowania kulturowe i indywidualne preferencje w relacji człowiek-pies,
 • wpływ psów na zdrowie i kondycję człowieka.

2. Psy w dogoterapii AAI:

 • dogoterapia, kynoterapia - terminologia polska i międzynarodowa,
 • międzynarodowe standardy dotyczące angażowania psów w edukację i aktywizację społeczną,
 • programy edukacyjne z udziałem psów, przykłady programów w ramach:
  - edukacji przedszkolnej - nauka bezpiecznych zachowań wobec psów, poznania potrzeb i zasad opieki nad nimi,
  - szkolnej - angażowanie psów do zajęć lekcyjnych, w nauce czytani i pisania, obecność psów podczas lekcji w edukacji wczesnoszkolnej,
  - pozaszkolnej - udział psów w pogramach dotyczących bezpiecznego kontaktu z psami w mieście i na wsi, edukacji empatycznej promującej humanitarne postawy wobec zwierząt,
 • programy aktywizacji społecznej z udziałem psów, w tym przykłady programów realizowanych w ramach sportów kynologicznych wspomagających poprawę kondycji oraz spotkań socjalizacyjnych dla osób dorosłych i seniorów,
 • wymagania dla psów pracujących: predyspozycje i przygotowanie do pracy.

3. Ograniczenia dotyczące angażowania psów w dogoterapię AAI:

 • dobrostan ludzi i zwierząt,
 • etyczne aspekty pracy psów.

Cel ogólny

Celem kursu jest zapoznanie Słuchaczy z podstawową wiedzą o możliwościach, sposobach i ograniczeniach włączania psów w edukację i aktywizację społeczną ludzi oraz wpływ psów na zdrowie i kondycję człowieka. Uzupełnienie stanowią nagrania wideo jako przykłady realizacji zajęć. Kurs teoretyczny - uczestnictwo bez psów.

Cele szczegółowe

Podczas wykładów, ćwiczeń i dyskusji Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu podstaw antro(po)zoologii, realizacji programów dogoterapeutycznych Animal Assisted Interventions (AAI)  w Polsce i na świecie oraz wymieniają się spostrzeżeniami i wątpliwościami dotyczącymi możliwości pracy z psami w ramach programów szkolnych, zajęć pozalekcyjnych i nieformalnych spotkań socjalizacyjnych i aktywizujących.

Do realizowanych celów należą:

 • poznanie ról jakie pełnią psy w świecie ludzi,
 • zapoznanie Słuchaczy z podstawową wiedzą o wpływie psów na zdrowie i kondycję człowieka,
 • poznanie sposobów pracy z psami w dogoterapii edukacyjnej jako Interwencjach z Udziałem Psów – zgodnie z International Association of Human-Animal Interaction (IAHAIO) - Animal Assisted Interventions,
 • poznanie sposobów wyznaczania celów grupowych i indywidualnych dla uczestników edukacji z udziałem psa,
 • zdobycie umiejętności analizy i oceny programów i praktycznych rozwiązań dotyczących edukacji i aktywizacji z udziałem psów w tym: zgodności celów programów z potrzebami uczniów i klientów, adekwatnego doboru ćwiczeń oraz właściwego doboru psa i trybu jego uczestnictwa, a także nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną,
 • poznanie ograniczeń związanych z dobrostanem angażowanych zwierząt i uwarunkowaniami etycznymi dotyczącymi praw pacjentów, etyki zwierząt oraz kodeksu nauczyciela.

Korzyści dla słuchacza

 • Słuchacze znają role psów w świecie ludzi,
 • Słuchacze wiedzą jaki wpływ mogą mieć psy na zdrowie kondycję człowieka,
 • Słuchacze znają metody i sposoby pracy z psami w dogoterapii,
 • Słuchacze potrafią wyznaczyć cele grupowe i indywidualne,
 • Słuchacze potrafią oceniać przydatność w procecie edukacyjnym programów z uddziałem psów,
 • Słuchacze znają ograniczenia angażowania psów w edukacji i aktywizacji społecznej związane z dobrostanem i etyką.

Metody pracy

 • wykład,
 • konwersatorium,
 • ćwiczenia indywidualne, w parach, grupowe - dostosowane do potrzeb i gotowości Słuchaczy, w tym: wyznaczanie celów i przygotowywanie planów programów edukacyjnych i aktywizacyjnych oraz zasad udziału psów i ludzi.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin pisemny.do góry ↑