Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek & ŚrodowiskoJak korzystać z ogólnodostępnych informacji przestrzennych o środowisku, czyli podstawowy kurs GIS dla każdego

Jak korzystać z ogólnodostępnych informacji przestrzennych o środowisku, czyli podstawowy kurs GIS dla każdego

Dane kursu

Numer kursu: S/2979
Dziedzina wiedzy: Człowiek & Środowisko
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Geologii
Autor kursu: dr Marcin Stępień
Rodzaj zajęć: laboratoria

Grupy

Numer grupy:S/2979/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Marcin Stępień
Cena:367.00 zł
Terminy: od 27-04-2017 do 29-06-2017
Lokalizacja:Kampus Ochota
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
127-04-2017
czwartek
17:3020:00brak
204-05-2017
czwartek
17:3020:00brak
311-05-2017
czwartek
17:3020:00brak
418-05-2017
czwartek
17:3020:00brak
525-05-2017
czwartek
17:3020:00brak
601-06-2017
czwartek
17:3020:00brak
708-06-2017
czwartek
17:3020:00brak
822-06-2017
czwartek
17:3020:00brak
929-06-2017
czwartek
17:3020:00brak

Opis kursu

Program kursu przewiduje 9 spotkań. Poniżej przedstawiono ramowy opis zajęć, który w zależności od poziomu zaawansowania Słuchaczy i ich dodatkowych oczekiwań może ulec modyfikacjom. Każde zajęcia odbywają się w laboratorium komputerowym przy jednostkach roboczych pracowni lub przy komputerach prywatnych. Konsultacje dotyczące przygotowania pracy zaliczeniowej odbywać się będą poza zajęciami, chyba, że wskazany problem będzie dotyczył większej ilości Słuchaczy.

1–2. Co to jest GIS? Założenia i zasady funkcjonowania technik i systemów informacji geoprzestrzennych. Interfejs oprogramowania i główne narzędzia. Zasady sporządzania załączników graficznych (map).

3. Polskie układy współrzędnych, sposoby transformacji danych pomiędzy układami.

4-5. Modele danych: wektorowe i rastrowe, sposoby konwersji danych. Tworzenie własnych danych geoprzestrzennych.

6-7. Zewnętrzne źródła danych (repozytoria, przeglądarki, geoportale, serwisy WMS).

8-9. Wielokryterialne analizy przestrzenne o różnym stopniu skomplikowania, w tym wykorzystujące dane 3D (modele wysokościowe, analiza nachylenia zboczy, ekspozycji stoków).

Cel ogólny

Słuchacze poznają podstawy metod GIS oraz ogólnodostępne źródła informacji przestrzennych o środowisku. Będą potrafili z nich skorzystać (lub w razie potrzeby samemu będą mogli je stworzyć) do własnych celów takich jak np. opracowanie map tematycznych czy projektów z każdej niemal dziedziny.

Cele szczegółowe

Słuchacze w szczególności poznają podstawy metod GIS: ich główne założenia i zasady funkcjonowania, sposoby korzystania z danych zewnętrznych, opracowywania własnych danych, zasady przeprowadzania analiz, różnice pomiędzy modelami danych. Nauczą się uzyskane wyniki analiz prawidłowo przedstawiać na mapach i w geobazach. Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności pracy z różnymi układami odniesienia. Bardzo duża ilość danych przestrzennych o otaczającym nas środowisku jest udostępniana bezkosztowo w różnych miejscach Internetu. Podczas kursu Słuchacze poznają strony, które udostępniają te dane i nauczą się z nich korzystać.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze mają wiedzę na temat metod badawczych stosowanych w naukach przyrodniczych. Potrafią samodzielnie odnaleźć w ogólnodostępnych bazach danych informacje potrzebne do przeprowadzenia analiz, wiedzą jak je wykorzystać oraz w jaki sposób zaprezentować ich wyniki z użyciem powszechnie stosowanego oprogramowania. Znają systemy informatyczne, zasady pozyskiwania i wykorzystywania danych geoinformatycznych. Swobodnie poruszaja się w środowisku GIS, znają specyfikę danych przestrzennych, zasad ich modelowania i wizualizacji. Posługują się specjalistyczną terminologią w zakresie technologii GIS, znają podstawowe pojęcia i narzędzia w języku polskim i angielskim, potrafią się nimi skutecznie posługiwać. Potrafią prawidłowo wybrać model danych do danego typu zagadnienia. Potrafią korzystać z podstawowych narzędzi w modelu wektorowym i rastrowym, a w razie potrzeby dokonywać konwersji między tymi modelami danych. Słuchacze potrafią zaprojektować i wykonać sekwencję czynności by przeprowadzić poprawnie analizę przestrzenną.

Metody pracy

Zajęcia odbywają się w laboratorium komputerowym na jednostkach roboczych pracowni, ale dopuszcza się możliwość pracy na komputerach prywatnych ze sprawnym WiFi. Kurs ma formę przede wszystkim praktikum z elementami teoretycznymi. Zajęcia będą się odbywać w schemacie:

  1. Omówienie teoretyczne danego zagadnienia (pochodzenie danych, sposób podejścia do rozwiązania).
  2. Prezentacja danego zagadnienia na komputerze (prezentacja niezbędnych narzędzi, komponentów oprogramowania, które będą w danym zagadnieniu wyorzystywane, praktyczny sposób rozwiązania zagadnienia lub jego przećwiczenia).
  3. Samodzielne wykonanie przez Słuchaczy zadań związanych z danym zagadnieniem.
  4. Wspólne omówienie wyników.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Na zaliczenie kursu należy przedstawić samodzielnie wykonany projekt składający się z mapy lub serii map wraz z krótkim opisem tekstowym prezentujący zagadnienie zaproponowane przez Prowadzącego zajęcia. Zachęca się Słuchaczy do samodzielnego formułowania zagadnienia tematyki projektu, po konsultacjach i akceptacji może się ono stać przedmiotem opracowania.do góry ↑