Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek & ŚrodowiskoBiologia na co dzień (II) – zostań biologiem we własnym domu!

Biologia na co dzień (II) – zostań biologiem we własnym domu!

Dane kursu

Numer kursu: S/2777
Dziedzina wiedzy: Człowiek & Środowisko
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Biologii
Autor kursu: mgr Kamil Kwiecień
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:S/2777/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Kamil Kwiecień
Cena:220.00 zł
Terminy: od 20-05-2017 do 11-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
120-05-2017
sobota
11:0015:0015
221-05-2017
niedziela
11:0015:0015
327-05-2017
sobota
11:0015:0015
428-05-2017
niedziela
11:0015:0015
510-06-2017
sobota
11:0015:0015
611-06-2017
niedziela
11:0015:0015

Opis kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu biologii. Zajęcia będą poruszały zagadnienia i tematy, z którymi spotykamy się w naszym otoczeniu oraz życiu codziennym. Kurs będzie prezentował wybrane procesy biologiczne i ich znaczenie (np. zapylanie, rozsiewanie). Ponadto przedstawione zostaną reguły dziedziczenia cech (podstawy genetyki) i wiele ciekawostek dotyczących roślin oraz zwierząt. Słuchacze będą samodzielnie oznaczać i rozpoznawać gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych. 

W ramach zajęć zostaną omówione następujące tematy:

 • Podstawy genetyki (źródła zmienności genetycznej, zmienność fenotypowa, mechanizmy i reguły dziedziczenia grup krwi, czynnika Rh, koloru oczu itp., geny kumulatywne, plejotropia),
 • Rośliny (sposoby zapylania, rozprzestrzeniania i rozsiewania, ruchy roślin, przystosowania morfologiczne i anatomiczne do występowania w różnych warunkach środowiska, praktyczne wykorzystanie roślin, symbolika, ciekawostki, rozpoznawanie i oznaczanie),
 • Zwierzęta (różnorodność świata zwierząt, przystosowania do występowania w różnych warunkach środowiska - w szczególności do pasożytnictwa, behawior, zachowania godowe),
 • Ochrona zdrowia (funkcjonowanie układu odpornościowego - stan zapalny, odpowiedź humoralna i komórkowa, nabywanie odporności i jej rodzaje, profilaktyka chorób).

Cel ogólny

Celem wykładu oraz warsztatów dotyczących rozpoznawania roślin jest zaznajomienie Słuchaczy z organizmami (roślinami, zwierzętami) - ich symboliką, różnorodnością, wykorzystaniem. Słuchaczom zostaną także zaprezentowane procesy biologiczne, np. zapylanie, rozsiewanie oraz podstawowe reguły dziedziczenia cech. Ponadto przedstawione będą sposoby ochrony przed zarażeniem się pasożytami np. układu pokarmowego oraz wybrane elementy ochrony zdrowia i funkcjonowania układu odpornościowego. 

Cele szczegółowe

 • zapoznanie Słuchaczy z wybranymi procesami biologicznymi, np. zapylanie, rozsiewanie,
 • zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi regułami dziedziczenia cech,
 • przegląd różnorodności organizmów (roślin i zwierząt) oraz ich symbolika i rola w przyrodzie, życiu codziennym,
 • nauka rozpoznawania gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych,
 • przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących funkcjonowania układu odpornościowego, ochrony zdrowia i profilaktyki przed zarażeniem się pasożytami.

Korzyści dla słuchacza

Po ukończeniu kursu Słuchacze:

 • wyjaśniają źródła zmienności genetycznej, mechanizmy i reguły dziedziczenia cech,
 • wymieniają sposoby zapylania i rozsiewania roślin oraz opisują je,
 • podają przykłady roślin wykorzystywanych w medycynie, przemyśle spożywczym oraz opisują ich zastosowanie,
 • wyjaśniają symbolikę roślin,
 • rozpoznają i oznaczają gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych,
 • opisują przystosowania morfologiczne i anatomiczne roślin oraz zwierząt do występowania w określonych warunkach środowiska,
 • wyjaśniają behawior zwierząt,
 • wyjaśniają funkcjonowanie układu odpornościowego i nabywanie odporności u człowieka.

Metody pracy

Wykład, pogadanka, burza mózgów, praca indywidualna.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Test lub odpowiedź ustna na jeden z zaproponowanych na początku kursu tematów (do uzgodnienia z osobami zainteresowanymi). do góry ↑