Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek & ŚrodowiskoAstrobiologia i poszukiwanie życia pozaziemskiego

Astrobiologia i poszukiwanie życia pozaziemskiego

Dane kursu

Numer kursu: S/2941
Dziedzina wiedzy: Człowiek & Środowisko
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Centrum Nowych Technologii UW
Autor kursu: dr Tomasz Zajkowski
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:S/2941/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Tomasz Zajkowski
Cena:220.00 zł
Terminy: od 19-04-2017 do 05-07-2017
Lokalizacja:Kampus Ochota
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
119-04-2017
środa
17:4520:00brak
226-04-2017
środa
17:4520:00brak
310-05-2017
środa
17:4520:00brak
417-05-2017
środa
17:4520:00brak
531-05-2017
środa
17:4520:00brak
607-06-2017
środa
17:4520:00brak
714-06-2017
środa
17:4520:00brak
821-06-2017
środa
17:4520:00brak
928-06-2017
środa
17:4520:00brak
1005-07-2017
środa
17:4520:00brak

Opis kursu

Astrobiologia jest multidyscyplinarną dziedziną nauki. Zajmuje się badaniem powstania, ewolucji i rozprzestrzenienia życia we wszechświecie. Przełomowe odkrycia ostatnich trzech lat przyczyniły się do gwałtownego wzrostu zainteresowania astrobiologią. Jednym z nich jest potwierdzenie istnienia tysięcy planet krążących wokół gwiazd innych niż Słońce. Szacuje się, że co piąta taka planeta znajduje się w odległości od gwiazdy umożliwiającej występowanie wody w stanie ciekłym (co uznawane jest za jeden z kluczowych warunków istnienia życia na Ziemi). W ostatnich latach dokonano również przełomowych odkryć dotyczących Marsa. Dzięki misji łazika Curiosity, udowodniono istnienie warunków sprzyjających rozwojowi mikroorganizmów we wczesnej historii tej planety. W świetle tych oraz innych odkryć NASA uznała astrobiologię za jedną z najprężniej rozwijających się̨ nauk XXI stulecia. 
W ramach kursu przyjrzymy się przełomowym odkryciom w dziedzinie astrobiologii oraz omówimy najważniejsze zagadnienia będące przedmiotem badań astrobiologów:
•    życie i jego początki: Czym jest życie, jakich definicji życia używamy? Z czego zbudowane są organizmy żywe? Jakie są aktualne hipotezy dotyczące powstania życia na Ziemi? 
•    historia życia na Ziemi: W jaki sposób zmieniały się organizmy żywe na Ziemi w ciągu ostatnich 3,8 miliarda lat? W jaki sposób przystosowały się do życia w ekstremalnych warunkach? 
•    zamieszkiwalne światy w Układzie Słonecznym: Jakie są szanse istnienia życia pozaziemskiego w Układzie Słonecznym oraz jak możemy je znaleźć? Jakie warunki musi spełniać planeta by mogło istnieć na niej życie?
•    zamieszkiwalne światy poza Układem Słonecznym: W jaki sposób poszukuje się planet krążących wokół innych gwiazd? Jak możemy wykryć na nich życie? 
•    inteligencja pozaziemska: Jakie są szanse odkrycia inteligencji pozaziemskiej? Jaki wpływ na społeczeństwo miałby taki kontakt? Kto powinien reprezentować naszą planetę?

Cel ogólny

Celem kursu jest zapoznanie Słuchaczy z astrobiologią. Słuchacze uzyskają niezbędną wiedzę umożliwiającą zbudowanie rzeczywistego wyobrażenia o powstaniu, rozprzestrzenieniu, ewolucji i przyszłości życia we wszechświecie, w oparciu o dane empiryczne z różnych dziedzin nauki.

Cele szczegółowe

•    zaprezentowanie astrobiologii jako multidyscyplinarnej dziedziny nauki,
•    przedstawienie życia jako procesu chemicznego podlegającego ewolucji darwinowskiej,
•    omówienie podstawowych związków chemicznych, z których zbudowane są organizmy żywe oraz pochodzenia tych związków w przyrodzie,
•    zapoznanie z historią formowania Układu Słonecznego i Ziemi,
•    przedstawienie aktualnych hipotez dotyczących powstania życia na Ziemi,
•    przedstawienie ewolucyjnej historii życia na Ziemi,
•    omówienie wielkich przemian środowiska Ziemi,
•    zapoznanie z informacjami na temat innych miejsc w układzie słonecznym, w których mogłoby istnieć życie podobne do ziemskiego w tym: Mars, Europa i Enceladus,
•    zaprezentowanie metod poszukiwania życia poza Układem Słonecznym,
•    omówienie działań mających na celu poszukiwanie inteligencji pozaziemskiej.

Korzyści dla słuchacza

Pod koniec kursu Słuchacze wiedzą czym zajmuje się dyscyplina astrobiologii. Rozumieją w jaki sposób nauka próbuje odpowiadać na fundamentalne pytania dotyczące życia. Potrafią odpowiedzieć jak i dlaczego szukamy życia na innych planetach, oraz co uzyskane informacje mogą nam powiedzieć o nas samych i historii życia na naszej planecie.

Metody pracy

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, połączony z dyskusją. Dzięki współpracy z Blue Marble Space Institute of Science Słuchacze będą mieli możliwość odbycia telekonferencji z naukowcami z NASA, w czasie których uzyskają odpowiedzi na wcześniej przygotowane pytania.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Przewidywany jest egzamin pisemny z pytaniami otwartymi.do góry ↑